Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mohammad Asghar (Oscar) AS

Profile image for Mohammad Asghar (Oscar) AS

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Rhanbarth: Dwyrain De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Uned 1
Fairoak House
15-17 Church Road
Casnewydd
NP19 7EJ

Ffôn:  01633 220022

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7239

E-bost:  Mohammad.Asghar@senedd.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.mohammadasghar.org.uk

Twitter :  www.twitter.com/MohammadAsghar

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 - 16/06/2020

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Roedd Mohammad Asghar (Oscar) yn Aelod o’r Senedd rhwng mis Mai 2007 a mis Mehefin 2020. Dyma ei fywgraffiad pan fu farw.Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Oscar yn cymryd diddordeb a balchder mawr mewn hyrwyddo menter a busnes ar lefel lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. O ganlyniad, mae wrth ei fodd yn cael cymryd rhan yn y CPA (Cymdeithas Seneddol y Gymanwlad), lle y mae wedi datblygu cysylltiadau cryf â gwledydd amrywiol ledled y Gymanwlad er mwyn cryfhau’r cysylltiadau rhyngwladol â Chymru.

 

Mae Oscar yn credu mewn integreiddiad ymhlith pob cymuned a ffydd. Bu’n gyfrwng i chwalu rhwystrau rhwng gwahanol gymunedau a ffydd.

Ymhlith ei ddiddordebau y tu allan i’r maes gwleidyddol mae criced, athletau a badminton. Mae ganddo hefyd drwydded peilot ac mae’n Gyfrifydd proffesiynol.  

 

Hanes personol

Cafodd ei eni yn Peshawar ym Mhakistan, ac enillodd Oscar radd BA mewn Gwyddor Wleidyddol o Brifysgol Peshawar. Symudodd i Lundain a chwblhau MBA cyn symud i Gymru i ddilyn cwrs mewn cyfrifeg yng Nghasnewydd. Mae’n siarad Urdu, Hindi a Punjabi’n rhugl.

 

Mae’n briod â Firdaus, sy’n feddyg, a’r Faeres Fwslimaidd gyntaf yn y DU. Mae ganddynt ferch o’r enw Natasha.

 

Mae Oscar yn hoff iawn o chwaraeon, ac mae bob amser wedi annog pawb o bob oedran i gymryd rhan mewn chwaraeon. Fel un a redodd gyda’r ffagl Olympaidd ym 1964, mae wrth ei fodd pan fydd digwyddiadau chwaraeon yn uno’r wlad, drwy rygbi, pêl-droed, athletau a chriced, ac mae bob amser wedi ymgyrchu dros gael ei thîm criced ei hun i Gymru.

 

Cefndir proffesiynol

Dechreuodd Oscar ei yrfa yn gweithio i gwmni o gyfrifwyr siartredig yng Nghasnewydd. Wedyn, daeth yn bennaeth ei gwmni cyfrifwyr ei hun a chafodd amryw o swyddi Cyfarwyddwr mewn busnesau eraill cyn iddo fynd i faes gwleidyddiaeth.

 

Mae hefyd yn beilot cymwys.

 

Hanes gwleidyddol

Daeth Oscar yn gynghorydd Mwslimaidd cyntaf Cymru, yn cynrychioli ward Victoria ar Gyngor Dinas Casnewydd yn 2004. Daeth i amlygrwydd wedi iddo gael ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2007, ac eto yn 2011 a 2016. Mae’n adnabyddus fel yr Aelod Cynulliad Mwslimaidd cyntaf a’r cyntaf o blith y lleiafrifoedd ethnig ac mae’n hynod falch o’i gefndir a’i hanes.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help