Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Angela Burns AS

Profile image for Angela Burns AS

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Etholaeth: Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
County Chambers
Stryd Warren
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 7JS

Ffôn:  01834 843 052

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7243

E-bost:  Angela.Burns@senedd.wales

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Angela wrth ei bodd yn yr awyr agored ac yn mwynhau marchogaeth, hwylio a cherdded ei chŵn. Mae'n treulio unrhyw amser sbâr sydd ganddi gyda'i theulu.

 

Hanes personol

Cafodd Angela ei haddysgu yn Lloegr ac mae'n dod o deulu milwrol a arweiniodd ati'n cael ei magu mewn nifer o wledydd. Mae'n briod â Stuart ac mae ganddynt ddau o blant ifanc.

 

Cefndir proffesiynol

Cyn dechrau mewn gwleidyddiaeth, roedd Angela yn gweithio mewn busnes ar gyfer nifer o gwmnïau mawr, gan gynnwys Waitrose, Thorn EMI ac Asda. Aeth yn ei blaen i fod yn gyfarwyddwr cwmni cyn symud i Sir Benfro gyda'i gŵr a'i dwy ferch ifanc.  

 

Hanes gwleidyddol

Cafodd Angela ei hethol i'r Cynulliad am y tro cyntaf yn 2007 gyda mwyafrif o dan 100. Bu'n gwasanaethu fel Gweinidog yr Wrthblaid dros yr Amgylchedd, Gweinidog yr Wrthblaid dros Drafnidiaeth a Gweinidog yr Wrthblaid dros Gyllid yn y Trydydd Cynulliad, yn ogystal â chadeirio Pwyllgor Cyllid y Cynulliad.

 

Ailetholwyd Angela gyda mwyafrif cynyddol yn 2011 ac, am gyfnod y Pedwerydd Cynulliad, bu'n gwasanaethu fel Gweinidog yr Wrthblaid dros Addysg; roedd yn aelod o'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, ac fe'i penodwyd yn un o Gomisiynwyr y Cynulliad a oedd yn golygu ei bod yn dirprwyo i'r Llywydd yn y Siambr yn achlysurol.

 

Ym mis Mai 2016, cynyddodd mwyafrif Angela unwaith eto yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro ac, ar ôl dychwelyd i'r Cynulliad, cafodd ei phenodi'n aelod o Bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad. Mae hefyd yn lefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help