Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Andrew RT Davies AS

Profile image for Andrew RT Davies AS

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Political grouping: Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Rhanbarth: Canol De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Rhif Ffôn Busnes:  0300 200 7228

E-bost:  AndrewRT.Davies@senedd.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.AndrewRTDavies.co.uk

Facebook :  www.facebook.com/AndrewRTDavies

Twitter :  www.twitter.com/AndrewRTDavies

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Yr economi, iechyd, addysg a materion gwledig. Gweithio ar ran pobl Canol De Cymru i wella eu bywydau bob dydd.

 

Hanes personol

Ganed Andrew yn y Bont-faen a chafodd ei addysg yn Ysgol Gynradd Llanfair, Ysgol Sant Ioan, Balfour House a Choleg Wycliffe. Mae'n briod â Julia ac mae ganddynt bedwar o blant.

Cefndir proffesiynol

Y gymuned fusnes yw cefndir Andrew - fel partner ym musnes ffermio'r teulu ger y Bont-faen ym Mro Morgannwg.

 

Ef yw Llywydd Clwb Ffermwyr Ifanc Llantrisant a chyn-Gadeirydd Cymunedau Creadigol, sefydliad sy'n ceisio datblygu cymunedau mewn ffordd strwythurol.

 

Mae'n llywodraethwr oes ar Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ac yn aelod o'r NFU.

 

Yn 2016, daeth yn Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Bro Morgannwg.

 

Hanes gwleidyddol

Ymunodd Andrew â'r Ceidwadwyr Cymreig ym 1997, gan sefyll fel ymgeisydd seneddol yng Ngorllewin Caerdydd yn 2001 ac ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed yn 2005. Cafodd ei ethol yn 2007 ar restr ranbarthol Canol De Cymru a chafodd ei ail-ethol i'r Pedwerydd Cynulliad yn 2011 a'r Pumed Cynulliad yn 2016.

 

Mae Andrew wedi bod yn Weinidog Cysgodol dros Drafnidiaeth, Addysg ac Iechyd i'r Ceidwadwyr. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys addysg, yr economi, iechyd a materion gwledig.

 

Etholwyd Andrew yn Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn 2011.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help