Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Dafydd Elis-Thomas AS

Profile image for Dafydd Elis-Thomas AS

Teitl: Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Plaid: Annibynnol

Etholaeth: Dwyfor Meirionnydd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
7 Bank Place
Porthmadog
LL49 9AA

Ffôn:  01766 515028

Cyferiad y Senedd: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7175

E-bost:  Dafydd.Elis-Thomas@senedd.cymru

Twitter :  www.twitter.com/ElisThomasD

Welsh Government First Point of Contact Centre :  0300 0604400

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Gwybodaeth ychwanegol

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Dafydd Elis-Thomas yn ei rôl fel Aelod Cynulliad, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu ag ef yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Dafydd Elis-Thomas yn ei rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: http://llyw.cymru/about/cabinet/writingtoministers/?lang=cy

 

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Dafydd Elis-Thomas yn mwyhau treulio ei amser hamdden yn cerdded mynyddoedd, a loncian o’r bwthyn teuluol ger Betws-y-Coed. Mae Dafydd Elis-Thomas hefyd yn weithgar gyda'r Eglwys yng Nghymru.

 

Hanes personol

Mae Dafydd Elis-Thomas wedi byw y rhan fwyaf o'i fywyd ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

 

Cefndir proffesiynol

Mae’n gyn ymchwilydd a chyn athro mewn addysg oedolion ac addysg uwch.

 

Hanes gwleidyddol

Cafodd ei ethol gan ei gyd-Aelodau yn Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol yn 1999, 2003 a 2007, ac mae wedi bod yn flaenllaw yn y gwaith o wella a diwygio ffyrdd y Cynulliad o weithio. 

 

Mae’r rhain yn cynnwys Pwyllgor Deisebau hygyrch, Rheolau Sefydlog clir a newydd, ac ymgyrch ‘Pleidleisio 2011’ er mwyn hybu pleidleiswyr ifanc newydd i gofrestru i bleidleisio.  Cyflwynodd hefyd ddeddfwriaeth newydd i sicrhau bod amodau gwaith staff a chyflogau Aelodau’r Cynulliad yn cael eu penderfynu gan Fwrdd Taliadau annibynnol, yn ogystal â Chomisiynydd Safonau annibynnol a chadarn ar gyfer Aelodau’r Cynulliad er mwyn hybu bywyd cyhoeddus o'r ansawdd gorau.

 

Yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2011 – 2016), bu Dafydd yn aelod o Bwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad Cenedlaethol, ac yn aelod o’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

 

Cadeirydd, y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd (Mehefin 2011 - Mawrth 2014)

 

Cadeirydd, Gweithgor Tirweddau Am Oes Cymru (Hydref 2015 - Rhagfyr 2017)

 

Ym mis Hydref 2016, gadawodd Dafydd Plaid Cymru a daeth yn Aelod Cynulliad Annibynnol.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help