Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Ann Jones AS

Profile image for Ann Jones AS

Teitl: Y Dirprwy Lywydd

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Dyffryn Clwyd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
The Hub
69-71 Ffordd Wellington
Y Rhyl
LL18 1BE

Ffôn:  01745 332813

Ffacs:  01745 369038

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7173

E-bost:  Ann.Jones@senedd.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.annjones.org.uk

Twitter :  twitter.com/ann_jonesam

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Ymhell cyn ei dyddiau ym myd gwleidyddiaeth roedd Ann yn treulio llawer o'i hamser yn dilyn Clwb Pêl-droed Tref y Rhyl ac mae dal ganddi docyn tymor ar gyfer Lilywhites.

 

Hanes personol

Cafodd Ann Jones ei geni a'i magu yn y Rhyl ar arfordir gogledd Cymru, ac yno y mae hi wedi byw gydol ei hoes.

 

Cefndir proffesiynol

Bu'n gweithio am bron i 30 mlynedd yn yr ystafelloedd rheoli tân yng Ngogledd Cymru a Glannau Merswy nes iddi gael ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999. Cyn cael ei hethol i'r Cynulliad, gwasanaethodd Ann fel Cynghorydd Tref y Rhyl a hi oedd Maer y dref yn 1996/7. Roedd hi hefyd yn gynghorydd yn sir Ddinbych.

 

Hanes gwleidyddol

Mae'n weithgar gyda'r undebau llafur, ac fe wasanaethodd Ann fel swyddog cenedlaethol yn Undeb y Brigadau Tân am nifer o flynyddoedd, ac mae wedi bod yn aelod o Weithrediaeth Plaid Lafur Cymru a Gweithrediaeth TUC Cymru. Mae hi'n aelod o UNSAIN, a hi sy'n cadeirio grŵp UNSAIN Aelodau'r Cynulliad. Mae hi hefyd dal yn aelod 'y tu allan i'r maes' o Undeb y Brigadau Tân.

 

Wrth hyrwyddo ei chymuned leol, mae Ann Jones wedi gweithio'n ddiflino gyda Llywodraeth Llafur Cymru ac wedi llwyddo i ddenu buddsoddiad sylweddol i'r ardal.

 

Ann Jones yw Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help