Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Darren Millar AS

Profile image for Darren Millar AS

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Etholaeth: Gorllewin Clwyd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Parc Busnes Gogledd Cymru
Abergele
LL22 8LJ

Ffôn:  0300 200 6206

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7214

E-bost:  Darren.Millar@senedd.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.darrenmillar.cymru

Facebook :  www.facebook.com/DarrenMillarMS

Twitter :  www.twitter.com/DarrenMillarMS

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Darren yn Gristion ymroddedig ac mae ei ddiddordebau'n cynnwys darllen a hanes. Yn y Pedwerydd Cynulliad roedd Darren yn Gadeirydd Grŵp Trawsbleidiol y Cynulliad ar Ffydd a'r Grŵp Trawsbleidiol ar y Lluoedd Arfog a'r Cadetiaid. Yr oedd hefyd yn un o sylfaenwyr y ddau grŵp hyn.

Mae Darren yn Gymrawd o’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI), yn Gymrawd o’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), ac yn Gymrawd o’r Gymdeithas Frenhinol er hybu’r Celfyddydau, Gweithgynhyrchion a Masnach (RSA).  Mae hefyd yn aelod o gorff llywodraethol Ysgol y Santes Ffraid yn Ninbych.

 

Hanes personol

Cafodd Darren ei fagu yn Nhywyn a chafodd ei addysg yn Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele; Coleg Llandrillo, Llandrillo-yn-rhos; a Phrifysgol Glyndŵr. Maen byw ym Mae Cinmel gyda’i wraig a’i ddau blentyn.

 

Cefndir proffesiynol

Yn y cyfnod cyn iddo gael ei ethol i’r Cynulliad, roedd Darren yn cael ei gyflogi fel rheolwr i elusen ryngwladol.  Bu hefyd yn gyfrifydd, gan weithio yn y diwydiant adeiladu, y diwydiant cartrefi gofal a’r diwydiant telathrebu. Bu hefyd yn gwasanaethu fel Aelod o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

 

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Darren i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am y tro cyntaf ym mis Mai 2007.

Yn y Pedwerydd Cynulliad, bu Darren yn gwasanaethu ar fainc flaen yr Wrthblaid fel Llefarydd yr Wrthblaid ar Iechyd, a bu'n cadeirio Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad. Mae Darren hefyd wedi dal portffolios Llefarydd yr Wrthblaid ar yr Amgylchedd a Chynllunio, a Chymunedau a Llywodraeth Leol. Mae’n gyn-aelod o Bwyllgor Cynaliadwyedd y Cynulliad Cenedlaethol, ac yn gyn-gadeirydd Pwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol y Cynulliad Cenedlaethol.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help