Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Nick Ramsay AS

Profile image for Nick Ramsay AS

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Etholaeth: Mynwy

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
The Grange
16 Maryport Street
Brynbuga
NP15 1AB

Ffôn:  01291 674898

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7211

E-bost:  Nicholas.Ramsay@senedd.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.nickramsay.org.uk

Twitter :  www.twitter.com/NickRamsayAM

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Hanes personol

Mae Nick, a aned yn 1975, yn dod yn wreiddiol o Gwmbrân. Ar wahân i wleidyddiaeth, mae Nick yn chwaraewr tennis brwd ac mae’n aelod o Glwb Tennis Cwmbrân. Mae hefyd yn dilyn rygbi yng Nghymru. Mae’n ymwneud â gwaith elusennol.

 

Cefndir proffesiynol

Aeth Nick i Ysgol Gyfun Croesyceiliog cyn mynd ymlaen i Goleg Sant Ioan ym Mhrifysgol Durham lle gafodd Radd Gydanrhydedd mewn Saesneg ac Athroniaeth. Yn ddiweddarach cafodd Ddiploma Ôl-radd mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol o Brifysgol Caerdydd.

Mae Nick wedi gweithio’n flaenorol fel ymchwilydd i Nick Bourne, cyn- arweinydd plaid y Ceidwadwyr Cymreig. Cyn hynny, bu’n gweithio i David Davies, cyn- Aelod Cynulliad Sir Fynwy.

 

Cefndir gwleidyddol

Cafodd Nick ei ethol yn Aelod Cynulliad y Ceidwadwyr Cymreig dros Sir Fynwy ym mis Mai 2007 a bu’n Llefarydd yr Wrthblaid ar Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus tan fis Hydref 2008 pan gafodd ei benodi’n Llefarydd yr Wrthblaid ar Gyllid. Roedd e’n penodwyd yn Weinidog Busnes, Menter a Thechnoleg yr Wrthblaid, Cadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes 2011-2014.

 

 

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help