Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Leanne Wood AS

Profile image for Leanne Wood AS

Plaid: Plaid Cymru

Etholaeth: Rhondda

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
68 Heol Pontypridd
Porth
CF39 9PL

Ffôn:  01443 681420

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7200

E-bost:  Leanne.Wood@senedd.cymru

Facebook :  www.facebook.com/leannerhondda

Twitter :  twitter.com/LeanneWood

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

 • 02/05/2003 - 02/05/2007
 • 04/05/2007 - 31/03/2011
 • 06/05/2011 - 05/04/2016
 • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Leanne wedi chwarae rhan fawr ym mudiad yr undebau llafur a bu’n gadeirydd grŵp trawsbleidiol Undeb y PCS yn y Cynulliad yn y gorffennol.  Yn ystod ei chyfnod fel Aelod Cynulliad, bun gyfrifol am bortffolios Plaid Cymru ar gyfer Cynaliadwyedd, yr Amgylchedd, Cyfiawnder Cymdeithasol a Thai.  Ar wahân i wleidyddiaeth, mae ei diddordebau yn cynnwys dysgu Cymraeg a garddio.

 

Cysylltiadau eraill:

 • Aelod o UNSAIN
 • Aelod Cyswllt o Gymdeithas Genedlaethol y Swyddogion Prawf
 • Ymgyrch Cefnogi Palesteina
 • Amnest Rhyngwladol
 • Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
 • CAMRA
 • Hawliau Erthylu
 • Republic
 • Cymdeithas Cymru Cuba
 • Sefydliad Bevan

 

Hanes personol

Ganed Leanne Wood yn y Rhondda, lle y mae’n byw hyd heddiw.  Cafodd ei haddysg yn Ysgol Gyfun Tonypandy, Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Caerdydd.

 

Cefndir proffesiynol

Cyn iddi gael ei hethol i’r Cynulliad Cenedlaethol yn 2003, roedd Leanne yn gweithio fel tiwtor proffesiynol a bu’n darlithio mewn polisi cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd. Bu hefyd yn gweithio fel swyddog prawf a gweithiwr cymorth gyda Chymorth i Fenywod Cwm Cynon yn 2001 a 2002.

 

Hanes gwleidyddol

Mae Leanne wedi creu dwy ddogfen polisi bwysig i Blaid Cymru. Yn 2008, cyhoeddodd 'Gwneud ein Cymunedau’n fwy Diogel' a oedd yn dadlau dros ddatganoli’r system cyfiawnder troseddol yng Nghymru.  Yn 2011, cyhoeddwyd 'Cynllun Gwyrdd i’r Cymoedd', lle’r oedd Leanne yn dadlau o blaid rhaglen creu swyddi gwyrdd er mwyn adfywio ardaloedd cyn-feysydd glo’r cymoedd.

 

Ar 15 Mawrth 2012, etholwyd Leanne yn Arweinydd Plaid Cymru; a hi yw'r ferch gyntaf i arwain y blaid.  Cafodd ei hethol yn Aelod Cynulliad dros y Rhondda ym mis Mai 2016.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help