Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mark Drakeford AS

Profile image for Mark Drakeford AS

Teitl: Prif Weinidog Cymru

Plaid: Llafur Cymru

Political grouping: Grŵp Llafur Cymru

Etholaeth: Gorllewin Caerdydd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
395 Cowbridge Road East
Treganna
Caerdydd
CF5 1JG

Ffôn:  029 2022 3207

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7158

E-bost:  Mark.Drakeford@senedd.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.markdrakeford.com

Twitter :  www.twitter.com/MarkDrakeford

Welsh Government First Point of Contact Centre :  0300 0604400

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Gwybodaeth ychwanegol

Prif Weinidog Cymru

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Mark Drakeford yn eu rôl fel Aelod Cynulliad, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Mark Drakeford yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: http://gov.wales/about/cabinet/writingtoministers/?skip=1&lang=cy

 

Hanes personol

Ganed a magwyd Mark yng ngorllewin Cymru cyn symud i Gaerdydd bron i 40 mlynedd yn ôl. Ers hynny mae wedi byw yn ardal Pontcanna o Gaerdydd.

 

Cefndir proffesiynol

Mae'n gyn-swyddog prawf, gweithiwr cyfiawnder ieuenctid ac arweinydd prosiect Barnardos yn Nhrelái a Chaerau, ac ar hyn o bryd mae'n Athro mewn Polisi Cymdeithasol a Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Mark hefyd wedi dysgu ym Mhrifysgol Abertawe.

 

Yn yr 1980au a'r 1990au roedd Mark yn gynghorydd Llafur ar Gyngor Sir De Morgannwg, gan arbenigo mewn materion addysg, gan gynnwys addysg cyfrwng Cymraeg.

 

Hanes gwleidyddol

Rhwng 2000 a 2010 bu Mark yn gweithio fel cynghorydd polisi iechyd a chymdeithasol y Cabinet yn Llywodraeth Cymru cyn dod yn bennaeth swyddfa wleidyddol y Prif Weinidog.  Mae ganddo werth 40 mlynedd o wybodaeth o etholaeth Gorllewin Caerdydd.

 

Daeth Mark yn Aelod Cynulliad dros Orllewin Caerdydd ym mis Mai 2011.

 

Ym mis Mawrth 2013, cafodd ei benodi'n Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru, lle'r oedd yn gyfrifol am nifer o ddarnau pwysig o ddeddfwriaeth gan gynnwys newidiadau yn y drefn o roi organau yng Nghymru. Yn dilyn etholiad mis Mai 2016, daeth Mark yn Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help