Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Rhun ap Iorwerth AS

Profile image for Rhun ap Iorwerth AS

Teitl: Comisiynydd

Plaid: Plaid Cymru

Political grouping: Grŵp Plaid Cymru

Etholaeth: Ynys Môn

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
1B Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7DU

Ffôn:  01248 723 599

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7181

E-bost:  rhun.apiorwerth@senedd.cymru

Twitter :  twitter.com/RhunapIorwerth

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 02/08/2013 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Hanes personol

Cafodd Rhun ap Iorwerth ei ethol yn Aelod Cynulliad Ynys Môn ym mis Awst 2013. Cafodd ei fagu ar yr ynys a'i addysgu yn Ysgol David Hughes. Graddiodd mewn Gwleidyddiaeth a Chymraeg o Brifysgol Caerdydd. Yn rhugl yn y Gymraeg, mae'n briod ac mae ganddo dri o blant.

 

Cefndir proffesiynol

Ymunodd â BBC Cymru ym 1994, a chafodd yrfa fel newyddiadurwr am bron i 20 mlynedd, gan ddod yn Brif Ohebydd Gwleidyddol a chyflwyno nifer o raglenni gwleidyddol, gan gynnwys 'Dragon's Eye'.

Bu’n gweithio hefyd fel gohebydd i Newyddion Rhwydwaith y BBC, yn cyflwyno’r rhaglenni newyddion brecwast ar Radio Wales a Radio Cymru. Mae hefyd wedi cyflwyno prif raglen newyddion BBC Cymru ar S4C, sef Newyddion 9.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help