Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mick Antoniw AS

Profile image for Mick Antoniw AS

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Pontypridd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
10 Market Street
Pontypridd
CF37 2ST

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7309

E-bost:  Mick.Antoniw@senedd.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.mickantoniw.wales

Facebook :  www.facebook.com/Mick.Antoniw

Twitter :  twitter.com/mickantoniw1

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Mick Antoniw yn un o sylfaenwyr Sefydliad Bevan. Mae hefyd yn gyn-ymddiriedolwr o Gyngor Ffoaduriaid Cymru. Ef yw Is-lywydd Ymddiriedolaeth Gymunedol Brynsadler ym Mhont-y-clun ac mae’n Ymddiriedolwr i’r elusen cynghori ieuenctid, Eye-to-eye, ym Meddau. Mae hefyd yn aelod o sefydliad Gwreiddiau Llafur Cymru, y Blaid Gydweithredol, y GMB ac Undeb y Cerddorion.

Yn ei etholaeth, mae Mick yn canolbwyntio ar sicrhau tegwch a chyfiawnder cymdeithasol i bobl sy’n gweithio ac ar wella seilwaith, yn enwedig ym maes trafnidiaeth. Mae’n ymgysylltu’n eang ar draws ei etholaeth, ac mae’n falch o fod wedi helpu llawer o unigolion a grwpiau i wella eu hardal leol.

 

Hanes personol

Cafodd Mick ei fagu yn Reading, gan symud i Gymru i astudio’r gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd ym 1973. Mae’n caru Cymru a dyma lle y cwrddodd â’i wraig Elaine, felly yma y mae wedi byth oddi ar hynny.  Ffoadur o’r Wcráin ar ôl y rhyfel oedd tad Mick; dysgodd Wcreineg iddo, iaith y mae’n rhugl ynddi. Mae Mick yn cael gwersi Cymraeg pryd bynnag y bo modd, ond mae ganddo rywfaint i fynd cyn y bydd yn rhugl mewn tair iaith!

 

Cefndir proffesiynol

Cyn cael ei ethol yn Aelod Cynulliad yn 2011, roedd Mick yn bartner yn Thompsons, cwmni cyfreithwyr ym maes Undebau Llafur, lle’r oedd yn cynrychioli pobl Pontypridd ac ardal Rhondda Cynon Taf yn rheolaidd. Trwy ei waith achos, aeth i’r pyllau glo yn Nantgarw a Chwm, a bu’n cynrychioli’r South Wales Forgemasters a Brown Lenox ymhlith eraill. O ganlyniad, mae wedi gweld nifer o newidiadau yn yr etholaeth dros y blynyddoedd.

Ar ôl cymhwyso fel cyfreithiwr ym 1980, bu Mick yn arbenigo mewn anafiadau i’r asgwrn cefn a’r pen, yn ogystal ag achosion o ddynladdiad corfforaethol.  Mae’n gymrawd gwadd ym Mhrifysgol De Cymru yn Nhrefforest, ac mae wedi darlithio’n eang ledled Cymru, yn y DU ac yn rhyngwladol ym meysydd iechyd a diogelwch a diwygio’r gyfraith.

 

Hanes gwleidyddol

Mae Mick wedi bod yn gwasanaethu pobl Pontypridd a Thaf Elái fel Aelod Cynulliad er 2011. Cafodd ei ail-ethol yn 2016. 

Gwasanaethodd Mick fel Cwnsler Cyffredinol Cymru o fis Mehefin 2016 tan fis Tachwedd 2017.

Yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2011 - 2016), bu Mick yn aelod o Bwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad a’r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd, ac ef oedd Cadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad. Mae Mick yn cymryd rhan mewn nifer o grwpiau trawsbleidiol.

Rhwng 2012 a 2015, bu Mick yn cynrychioli Llywodraeth Cymru ar Bwyllgor Rhanbarthau’r Undeb Ewropeaidd. Cafodd ei ailbenodi i’r rôl yn 2017.

Rhwng 1977 a 1979, Mick oedd Llywydd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (Cymru) ac yn fuan wedyn, rhwng 1981 a 1989 roedd yn aelod o Gyngor Sir De Morgannwg.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help