Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

David J Rowlands AS

Profile image for David J Rowlands AS

Teitl: Comisiynydd

Plaid: Annibynnol

Rhanbarth: Dwyrain De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
20 Commercial Street
Pontypool
Torfaen
NP4 6JS

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7235

E-bost:  DavidJ.Rowlands@senedd.cymru

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae David wedi bod yn ddyn busnes am y rhan fwyaf o’i oes, ac ef oedd perchennog Clwb Golff Alice Springs yn Sir Fynwy ar un adeg.

 

Hanes personol

Ganwyd David ym mhentref glofaol Argoed yn Nyffryn Sirhywi. Mae’r enw Argoed yn awgrymu bod y pentref ar dir a oedd unwaith ‘yn goediog’. Roedd yr ardal yn gymuned lofaol Gymreig nodweddiadol. Aeth David i Ysgol Ramadeg Pontllanfraith.

 

Hanes gwleidyddol

Mae David wedi bod yn aelod o UKIP am 17 mlynedd a bu’n gadeirydd UKIP Cymru am ddau dymor. Mae’n Gadeirydd cangen Dwyrain De Cymru ar hyn o bryd, ar ôl iddo roi’r gorau i’w rôl fel Cadeirydd Cymru yn dilyn ei etholiad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help