Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Michelle Brown AS

Profile image for Michelle Brown AS

Plaid: Annibynnol

Rhanbarth: Gogledd Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

E-bost:  Michelle.Brown@senedd.cymru

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Michelle yn credu y gall gogledd Cymru ffynnu, os caiff gyfle teg, ac mae hi'n angerddol ynglŷn ag ymladd i’r ardal gael y sylw a'r buddsoddiad y mae'n ei haeddu. Dywed ei bod yn siaradwraig blaen ac y 'bydd yn dweud ei barn yn glir – yn blaen ac yn syml.’

 

Cefndir personol

Mae Michelle yn hoffi anifeiliaid. Cafodd ei magu ym Mostyn a graddiodd o Brifysgol Swydd Stafford gyda gradd yn y Gyfraith, gradd Meistr yn y Gyfraith a Diploma Ôl-raddedig mewn Practis Cyfreithiol. Mae ei theulu wedi byw yn ardal Treffynnon ers dechrau’r 1950au, a mynychodd ysgolion lleol, gan fynd i ysgol gynradd yn Nhreffynnon ac i Ysgol Uwchradd St Richard Gwyn yn y Fflint.

Mae Michelle yn dal i fyw ym Mostyn, ar ôl dychwelyd i Gymru rai blynyddoedd yn ôl ar ôl cyfnod yn gweithio yng nghanolbarth Lloegr.

 

Cefndir proffesiynol

Cyn dod yn Aelod Cynulliad, gweithiodd Michelle fel cynghorydd cyfreithiol yn y sector peirianneg, gan weithio i gwmni byd-eang sy'n ymdrin ag amrywiaeth o gontractau gwerth uchel.

 

Hanes gwleidyddol

Ym mis Medi 2018, gadawodd Caroline UKIP a daeth yn Aelod Cynulliad Annibynnol.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help