Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Siân Gwenllian AS

Profile image for Siân Gwenllian AS

Plaid: Plaid Cymru

Political grouping: Grŵp Plaid Cymru

Etholaeth: Arfon

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
8 Stryd y Castell
Caernarfon
LL55 1SE

Ffôn:  01286 672076

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7192

E-bost:  Sian.Gwenllian@senedd.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.plaidcymruarfon.org/sian_gwenllian_am

Facebook :  www.facebook.com/SianGwenllianACAM

Twitter :  www.twitter.com/siangwenfelin

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Mae gan Sian swyddfa hefyd yn 70 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NR

 

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Etholwyd Siân Gwenllïan i'r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016. Mae hi’n cynrychioli etholaeth Arfon fel aelod o Blaid Cymru.

Yn dilyn yr etholiad penodwyd Siân yn llefarydd Plaid Cymru dros Lywodraeth Leol, yr iaith Gymraeg, Cydraddoldeb a Chynllunio.

 

Hanes personol

Addysgwyd Siân yn Ysgol Friars, Bangor ac ym mhrifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd.

Ar ôl colli ei gŵr bu’n magu ei phlant  ar ei phen ei hun.

Mae hi wedi bod yn llywodraethwr ysgol am 15 mlynedd a tan yn ddiweddar yn gadeirydd llywodraethwyr Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon. Mae’n weithgar gyda mentrau cymunedol ac yn ymgyrchydd dros y Gymraeg a chydraddoldeb.

Mae ei diddordebau y tu allan i wleidyddiaeth yn cynnwys theatr, celf, cerdded, yoga, sîn gerddoriaeth Gymraeg, peldroed a rygbi.

 

Cefndir proffesiynol

Roedd Siân yn gweithio fel newyddiadurwr gyda'r BBC a HTV cyn dod yn newyddiadurwr llawrydd. Yn fwy diweddar, bu'n gweithio fel swyddog cyfathrebu Cyngor Gwynedd ac i gwmni Golwg.

 

Hanes gwleidyddol

Rhwng 2008 a 2016 bu'n gwasanaethu fel cynghorydd ar Gyngor Gwynedd, yn cynrychioli Y Felinheli. Rhwng 2010 a 2012 hi oedd yn gyfrifol am bortffolio cyllid yr awdurdod a rhwng 2012 a 2014 roedd hi'n aelod o'r Cabinet dros addysg, ac yn  Ddirprwy Arweinydd y Cyngor. Yn 2014 penodwyd Siân yn bencampwr busnesau bach Gwynedd, yn gyfrifol am hyrwyddo'r sector hwn o'r economi yn y sir. Bu’n Gadeirydd Pwyllgor Etholaeth Arfon o Blaid Cymru.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help