Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Neil Hamilton AS

Profile image for Neil Hamilton AS

Plaid: Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)

Rhanbarth: Canolbarth a Gorllewin Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Rhif Ffôn Busnes:  0300 200 7422

E-bost:  Neil.Hamilton@senedd.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.neilhamiltonukip.com/

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Prif ddiddordebau gwleidyddol Neil Hamilton yw'r economi, trethi isel, entrepreneuriaeth ac, yn anad dim, sofraniaeth y Senedd ac annibyniaeth genedlaethol Prydain.  Gwrthwynebiad i'r UE yw'r llinyn sy'n rhedeg trwy ei holl fywyd gwleidyddol.  Ymunodd â'r Gynghrair Gwrth-Farchnad Gyffredin ym 1967 tra'n ddisgybl yn Ysgol Ramadeg Dyffryn Aman.

Mae yn erbyn y Wladwriaeth Les, gan gredu y dylai pobl benderfynu drostynt eu hunain sut i fyw, ar yr amod nad ydyn nhw'n achosi unrhyw niwed sylweddol i bobl eraill.

 

Hanes personol

Fe'i ganed ym 1949, a thyfu i fyny mewn teulu glofaol yng Nghymoedd De Cymru. Roedd ei ddau dad-cu yn lowyr a daeth ei dad yn Prif Beiriannydd NCB Cymru.  Addysgwyd ef yn Ysgol Ramadeg Dyffryn Aman, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth (BScEcon 1970, MScEcon 1973) a Choleg Corpus Christi, Caergrawnt, (LL.M 1977).

 

Cefndir proffesiynol

Galwyd ef i'r Bar yn y Middle Temple yn 1979 gan arbenigo mewn treth, eiddo deallusol, cyfraith cwmnïau, ymddiriedolaethau ac ati. Cyn dod yn AS roedd yn Gyfarwyddwr Materion Ewropeaidd a Seneddol Sefydliad y Cyfarwyddwyr.

 

Hanes gwleidyddol

Ymladdodd, fel Ceidwadwr, Abertyleri ym mis Chwefror 1974, Bradford North ym 1979 a chafodd ei ethol yn AS Ceidwadol dros Tatton ym 1983. Roedd yn aelod o Bwyllgor Dethol y Trysorlys, yn Chwip y Llywodraeth, Gweinidog dros Faterion Corfforaethol yn yr Adran Masnach a Diwydiant, yn gyfrifol am y Ddinas, y Diwydiant Gwasanaethau Ariannol, Yswiriant, Cyfrifeg, Cyfraith Corfforaethol a Masnachol, Rheoleiddio Ariannol, Twyll a Delio Mewnol, Monopolïau ac Uniadau, Polisi Masnach Ewropeaidd etc. Arweiniodd Fenter Ddadreoleiddio'r Llywodraeth ac roedd yn Aelod o Gyngor Gweinidogion yr UE, yn gyfrifol am bob agwedd ar fasnach rhwng Prydain ac Ewrop gyda chyfrifoldeb arbennig dros Ddwyrain Ewrop. Ef oedd cynrychiolydd y DU i Gynadleddau'r G7 a'r Cenhedloedd Unedig ar Adluniad Dwyrain Ewrop.

 

Ymunodd â'r Gynghrair Gwrth-Farchnad Gyffredin yn 1967, UKIP yn 2002 ac roedd yn aelod o'i Phwyllgor Gwaith Cenedlaethol 2011-2016. Ef oedd Dirprwy Gadeirydd UKIP yn 2013-2016 a Chyfarwyddwr yr Ymgyrch yn etholiadau Senedd Ewrop 2014.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help