Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Vikki Howells AS

Profile image for Vikki Howells AS

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Cwm Cynon

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
27 High Street
Aberdâr
CF44 7AA

Ffôn:  01685 881 388

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7163

E-bost:  Vikki.Howells@senedd.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.vikkihowells.com

Twitter :  www.twitter.com/VikkiHowells

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae diddordebau gwleidyddol Vikki yn cynnwys: addysg; trafnidiaeth a'r economi; trechu tlodi; adfywio cymunedol; a threftadaeth a diwylliant.

 

Hanes personol

Vikki Howells yw Aelod Cynulliad Llafur Cymru ar gyfer Cwm Cynon. Wedi geni a’i geni a’i magu yn yr etholaeth, cafodd Vikki ei haddysg yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Ioan Fedyddiwr yn Aberdâr cyn mynychu Prifysgol Cymru Caerdydd lle enillodd gradd baglor mewn Hanes Rhyngwladol a Hanes Cymru yn ogystal â gradd meistr mewn Hanes Cymru Fodern. Adeg astudio yng Nghaerdydd, enillodd Vikki wobr Charles Morgan ar gyfer ei chyfraniad i faes Hanes Cymru.

 

Cefndir proffesiynol

Roedd Vikki yn athrawes Hanes yn Ysgol Gymunedol Sant Cenydd yng Nghaerffili rhwng 2000 a 2016, ac fe gafodd amryw rolau bugeiliol yno, yn fwyaf diweddar fel Pennaeth Cynorthwyol y Chweched Dosbarth. Mae Vikki hefyd wedi gweithio fel mentor ar gyfer athrawon dan hyfforddiant ac wedi eistedd ar y panel derbyn ar gyfer cwrs TAR Hanes Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

 

Hanes gwleidyddol

Ymunodd Vikki â'r Blaid Lafur yn 17 oed ac mae wedi dal sawl rôl yn ei hetholaeth, gan gynnwys Swyddog Menywod a Chadeirydd Plaid Lafur yr Etholaeth.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help