Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Hefin David AS

Profile image for Hefin David AS

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Caerffili

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Bargoed YMCA
Aeron Place
Gilfach
Bargoed
CF81 8JA

Ffôn:  01443 838542

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7154

E-bost:  Hefin.David@senedd.cymru

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Fel Aelod Cynulliad, mae gan Dr Hefin David ddiddordeb mewn datblygu a thyfu busnesau bach, cyflogaeth a chyflogadwyedd, a mynediad at addysg bellach ac addysg uwch i’r rheini sydd ag anghenion ychwanegol, ynghyd â datblygu cymunedau’r cymoedd.

 

Mae ganddo radd BScEcon mewn Economeg a Gwleidyddiaeth a gradd MScEcon mewn Polisi Ewropeaidd, y ddwy o Brifysgol Caerdydd. Mae ganddo hefyd dystysgrif Addysg i Raddedigion o Brifysgol Cymru, Casnewydd, a Doethuriaeth o Brifysgol Sir Gaerloyw.

 

Mae Hefin yn un o gymrodorion yr Academi Addysg Uwch (FHEA) ac yn aelod cyswllt academaidd o’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD).

 

Hanes personol

Cafodd ei eni a’i fagu yn Etholaeth Caerffili, lle mae’n dal i fyw. Mae’n llywodraethwr dwy ysgol ac yn ymddiriedolwr Canolfan Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned.

 

Cefndir proffesiynol

Cyn cael ei ethol yn Aelod Cynulliad, roedd Hefin yn Uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Roedd yn dysgu Rheoli Adnoddau Dynol ac Ymarfer Proffesiynol i israddedigion a graddedigion, gan ganolbwyntio ar gyflogadwyedd. O ran gwaith ymchwil, mae Hefin wedi ymddiddori mewn cyflogadwyedd a thwf busnesau bach ac roedd ei ddoethuriaeth yn ystyried penderfyniadau cynnar, o ran cyflogaeth, a wneir gan unigolion sy’n berchen ar fusnesau bach ac yn eu rheoli.  Mae ganddo brofiad o weithio ac addysgu yn yr Almaen, gwlad Groeg, India a Tsieina.

 

Hanes gwleidyddol

Cafodd Hefin ei ethol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili mewn isetholiad ym mis Mawrth 2007 a gwasanaethodd yn barhaol yno nes rhoi’r gorau i’r gwaith adeg yr etholiadau lleol yn 2017.  Ef oedd Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau rhwng 2012 a 2016, a bu’r pwyllgor yn trafod nifer o faterion o ddiddordeb i’r cyhoedd yn ystod y cyfnod hwnnw, gan gynnwys lliniaru effeithiau mwyaf difrifol y dreth ystafell wely, a lleihau’r defnydd o lety gwely a brecwast i gartrefu pobl mewn argyfwng.

 

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help