Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mark Reckless AS

Profile image for Mark Reckless AS

Plaid: Plaid Brexit

Rhanbarth: Dwyrain De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
20 Commercial Street
Pontypool
Torfaen
NP4 6JS

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7371

E-bost:  Mark.Reckless@senedd.cymru

Twitter :  twitter.com/MarkReckless

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Mark Reckless wedi ymgyrchu ar hyd ei fywyd fel oedolyn i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd.

Ym mis Hydref 2012, trechodd Marc lywodraeth glymblaid y DU am y tro cyntaf mewn pleidlais seneddol, gyda chynnig yn gofyn am ostyngiad mewn termau real yng nghyllideb yr UE. Cyflawnwyd hyn, gan arbed biliynau o bunnoedd i drethdalwyr y DU, ac o fewn tri mis cytunodd y Prif Weinidog i gynnal refferendwm ar aelodaeth o'r UE.

Yn nhymor yr hydref 2014, gadawodd Mark y Blaid Geidwadol ac ymunodd ag UKIP. Ymddiswyddodd o'i sedd yn Senedd y DU i geisio cefnogaeth ei etholwyr, a chafodd ei ail-ethol mewn is-etholiad.

 

Hanes personol

Ganed Mark ar 6 Rhagfyr 1970, yn fab hynaf i John ac Anne Reckless, meddyg a nyrs. Bu ei dad-cu, Henry McDevitt, yn gwasanaethu fel aelod Fianna Fail yn Senedd Iwerddon, gan gynrychioli Dwyrain Donegal rhwng 1938 ac 1943.

Mae gan Mark radd mewn Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg o Brifysgol Rhydychen, gradd mewn Busnes o Brifysgol Columbia, a gradd yn y Gyfraith o Goleg y Gyfraith. Mae'n briod â Catriona ac mae ganddo ddau fab ifanc.

 

Cefndir proffesiynol

Cyn mentro i fyd gwleidyddiaeth, bu Mark yn gweithio fel economegydd y DU ar gyfer y banc buddsoddi S.G. Warburg (sydd bellach yn rhan o UBS). Cafodd ei gynnwys yn y tri uchaf gan gleientiaid yn arolygon Extel ac Institutional Investor. Yn ddiweddarach, bu Mark yn gweithio fel ymgynghorydd rheoli. Cafodd ei alw i'r Bar yn 2007. Yn 2009, enillodd gymhwyster fel cyfreithiwr gyda Herbert Smith LLP, ar ôl treulio amser fel Cynorthwy-ydd Barnwrol i Is-lywydd y Llys Apêl.

 

Hanes gwleidyddol

Ar ôl sefyll ar gyfer etholaeth Medway yn 2001 a 2005, cafodd Mark ei ethol fel yr AS Ceidwadol dros Rochester a Strood yn 2010. Bu’n gwasanaethu hefyd fel cynghorydd ar gyfer Medway ac fel aelod o Awdurdod Heddlu Swydd Gaint.

 

Etholwyd Mark i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2016. Ym mis Ebrill 2017, gadawodd Mark UKIP ac ymuno â grŵp y Ceidwadwyr yn y Cynulliad. Ym mis Mai 2019, gadawodd Mark grŵp y Ceidwadwyr yn y Cynulliad.

 

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help