Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Caroline Jones AS

Profile image for Caroline Jones AS

Plaid: Annibynnol

Political grouping: Grŵp Y Gynghrair Annibynnol dros Ddiwygio

Rhanbarth: Gorllewin De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

E-bost:  Caroline.Jones@senedd.cymru

Twitter :  www.twitter.com/CarolineJonesMS

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Ers iddi ddioddef o ganser y fron yn 2007, mae Caroline wedi bod yn 'gyfaill' i ddioddefwyr canser. Mae'n parhau i godi arian ar gyfer elusennau canser ac yn gwneud gwaith gwirfoddol ar eu rhan. Mae hefyd yn cefnogi nifer o elusennau lles anifeiliaid.

 

Hanes personol

Ganwyd Caroline yn ne Cymru, yn ferch i gyn-filwr ac yn wyres i löwr. Cafodd ei haddysg yn lleol, gan fynd i goleg a phrifysgol yn y rhanbarth.

 

Cefndir proffesiynol

Er bod Caroline yn athrawes gymwysedig, gadawodd y byd addysg i weithio ym maes llywodraeth leol. Yna, ymunodd â'r Gwasanaeth Carchardai, lle bu'n rheoli ei hadran ei hun. Ar ôl gadael y Gwasanaeth Carchardai, sefydlodd Caroline ddau fusnes bach. Mae hi'n gyflogwr lleol.

 

Hanes gwleidyddol

Roedd Caroline yn ymgeisydd i blaid UKIP yn Etholiad Ewrop 2014 ac Etholiad Cyffredinol 2015 cyn cael ei henwi'n brif ymgeisydd y blaid yn rhanbarth Gorllewin De Cymru ar gyfer etholiad y Cynulliad.

Ym mis Medi 2018, gadawodd Caroline UKIP a daeth yn Aelod Cynulliad Annibynnol.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help