Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Suzy Davies AS

Profile image for Suzy Davies AS

Teitl: Comisiynydd

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Political grouping: Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Rhanbarth: Gorllewin De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Cornhill Chambers
8 Christina Street
Abertawe
SA1 4EW

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7208

E-bost:  Suzy.Davies@senedd.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.suzydavies.wales

Facebook :  www.facebook.com/SuzyDaviesAS

Twitter :  www.twitter.com/SuzyDaviesMS

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Mae gan Suzy swyddfa hefyd yn:

1A Bryn yr Orsaf,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 1EA

 

Rhif Ffôn: 01656 646432

 

Hanes personol

Mae Suzy yn briod ac mae ganddi ddau fab.

 

Cefndir proffesiynol

Ar ôl gyrfa ym myd marchnata a rheoli yn y celfyddydau, cymhwysodd Suzy fel cyfreithiwr, gan weithio mewn nifer o feysydd o deuluoedd sy’n agored i niwed i gynllunio treth.

Mae wedi hyfforddi fel mentor i weithio gyda throseddwyr ifanc ac wedi mentora gyda Prime Cymru. Bu Suzy hefyd yn ymddiriedolwraig i nifer o brosiectau plant. Bu’n cynnal Clwb Swyddi ac yn gwirfoddoli gyda grwpiau cymorth cymunedol, gan gynnwys Cyfeillion a Theuluoedd Carcharorion yng ngharchar Abertawe. Mae wedi ysgrifennu ar gyfer nifer o gyhoeddiadau ac roedd yn un o sylfaenwyr Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Cymru.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help