Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manon Antoniazzi

Profile image for Manon Antoniazzi

Teitl: Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Gwybodaeth gyswllt

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 6565

E-bost:  cysylltu@senedd.cymru

Aelodaeth

Gwybodaeth ychwanegol

Manon Antoniazzi yw Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad Cenedlaethol ac fe'i penodwyd ym mis Ebrill 2017. Mae’n gyfrifol am ddarparu eiddo, staff a gwasanaethau ar gyfer y Cynulliad, a’r 60 Aelod Cynulliad, er mwyn sicrhau bod y Cynulliad yn sefydliad sy’n ennyn hyder a bod ganddo enw da am ddemocratiaeth hygyrch ac effeithlon.

 

Cyn ymuno â’r Cynulliad, roedd Manon yn Gyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru, a hi gynt oedd Prif Weithredwr Croeso Cymru. Yn gynharach yn ei gyrfa, bu’n gweithio yn y BBC ac S4C, a hefyd gyda Thywysog Cymru.

 

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help