People walking past the Senedd signage

People walking past the Senedd signage

Gwybodaeth bwysig

Cyhoeddwyd 26/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 26/11/2020   |   Amser darllen munudau

Gwiriadau Diogelwch

Mae'r penodiad yn amodol ar y gwiriadau diogelwch a ganlyn:

Cliriad diogelwch a fydd yn cael ei gynnal naill ai ar lefel gwiriad y Safon Ddiogelwch Safonol ar gyfer Personél i gyflogeion etholaethol neu ar lefel Gwiriad Gwrthderfysgaeth i gyflogeion ar ystâd y Senedd

Hysbysiad Preifatrwydd

Ar ran Aelodau’r Senedd, fel rhan o unrhyw broses recriwtio, mae Senedd yn casglu ac yn prosesu data personol mewn perthynas ag ymgeiswyr swydd. Gallwch weld ein hysbysiad preifatrwydd 'GDPR' llawn yma. 

Treuliau Cyfweliad

Dylai ymgeiswyr ofyn i’r cais y byddant yn ei wneud am ad-daliad o’u treuliau ar gyfer y cyfweliad gael ei awdurdodi cyn y gwneir unrhyw daliadau. I drafod hyn ymhellach, anfonwch e-bost at yr unigolyn cyswllt perthnasol a nodir ym manyleb y swydd a’r person.

Gwybodaeth bellach 

Er gwybodaeth, yr Aelod Senedd sy’n recriwtio sy’n gyfrifol am gynnwys yr hysbysebion swyddi.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch ynglŷn â hysbysebu rôl, e-bostiwch y cyswllt perthnasol yn y fanyleb person.