Pobl y Senedd

Mabon ap Gwynfor AS

Mabon ap Gwynfor AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Dwyfor Meirionnydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Diolch yn fawr iawn. Os caf i fynd ymlaen i bwynt ychydig yn wahanol rŵan, yn meddwl am lety dros dro, a nifer o bobl yn gorfod aros mewn llety dros dro, wrth gwrs, rydyn ni'n gwybod os y...

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai | 24/11/2022

Diolch. Rhyfeddol. Diolch, Katie. Ond, yn dilyn ar y cwestiwn, felly, o ran y camau medrai gael eu cymryd yn y tymor byr, yn syth bin, rŵan, er mwyn trio lliniaru'r sefyllfa, hwyrach buas...

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai | 24/11/2022

Diolch yn fawr iawn. Mae gen i un set o gwestiynau dwi'n awyddus i fynd ar ei hôl, ond cyn fy mod i'n mynd ar ôl y rheini, fe ddaru Cyngor Sir Caerdydd, yn sesiwn dystiolaeth wythnos diwe...

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai | 24/11/2022

Diolch yn fawr iawn, Gadeirydd. Rwy'n deall does gennym ni ddim amser i ateb y cwestiwn sydd gen i, ond ddaru Jennie Bibbings o Shelter sôn yn gynharach am y ffaith bod service charges ar...

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai | 24/11/2022

Diolch.

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai | 24/11/2022

Gaf i ddod nôl mewn munud, os gwelwch yn dda, os awn ni ymlaen i'r nesaf?

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai | 24/11/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Mabon ap Gwynfor AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Mabon ap Gwynfor yn ymddiddori mewn ystod eang o feysydd, yn cynnwys materion rhyngwladol yn ymwneud a heddwch a chydberthynas gwladwriaethau; a hawliau cymunedol a phobl. Sefydlodd Mabon Gyngrhair Iechyd Gogledd Cymru yn 2013. Roedd yn gyd-drefnydd i wyliau heddwch cenedlaethol Cymru o 2004 i 2006. Mae Mabon yn Gristion. Mae’n arlunydd cain amatur, ac yn ymddiddori mewn ffotograffiaeth, darllen yn eang, a chwarae gyda’I blant.

Hanes personol

Mae Mabon yn wr I Nia, ac yn dad I bedwar o blant. Maent yn byw ar y fferm deuluol. Yn fab I’r mans, symudodd y teulu I wahanol gymunedau. O ganlyniad mynychodd Mabon amryw o ysgolion uwchradd: Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Ysgol Gyfun Gwyr, a Chanolfan Gwenallt yn Ystalyfera, gyda chyfnod byrhoedlog yn Ysgol St Roses, Georgetown, Guyana.

Cefndir proffesiynol

Graddiodd Mabon o Brifysgol Cymru, Bangor gyda gradd BA mewn Hanes. Mae cefndir proffesiynol Mabon yn y wasg a rheoli proseictau.

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Mabon fel Cynghorydd Tref yn Aberystwyth yn 2004, ac fel Cynghorydd Sir ar gyfer ward Llandrillo ar Gyngor Sir Ddinbych yn 2017.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Mabon ap Gwynfor AS