Pobl y Senedd

Llyr Gruffydd AS

Llyr Gruffydd AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Gogledd Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddarpariaeth iechyd drawsffiniol i gleifion rhwng Lloegr a Gogledd Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 07/07/2022

Beth yw cynlluniau Llywodraeth Cymru i annog twf economaidd yn y gogledd?

Wedi'i gyflwyno ar 06/07/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r risg gynyddol i les anifeiliaid o ganlyniad i'r argyfwng costau byw?

Wedi'i gyflwyno ar 16/06/2022

Cynnig bod y Senedd: Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: ‘Adroddiad Blynyddol ar Cyfoeth Naturiol Cymru’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 23 Mawrth...

I'w drafod ar 15/06/2022

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi ansawdd uchel y bwyd a gynhyrchir yng Nghymru. 2. Yn nodi ymhellach nad oes digon o fwyd yn cael ei gynhyrchu na'i brosesu yng Nghymru. 3. Yn galw ar Ly...

I'w drafod ar 01/06/2022

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i ddiogelu dyfodol ffermydd y mae cynghorau yn berchen arnynt?

Wedi'i gyflwyno ar 18/05/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Llyr Gruffydd AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Cafodd Llyr ei addysgu yn Ysgol Bro Myrddin a Phrifysgol Aberystwyth.

Cefndir proffesiynol

Dechreuodd Llyr ei yrfa fel gweithiwr ieuenctid cyn iddo symyd I weithio I Gyngor Ieuenctid Cymru a Chyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol.  Yn ddiweddarach, death yn rheolwr prosiect I gwmni datblygu economaidd. Mae Llyr hefyd wedi bod yn Rheolwr Ymgynghori i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.

Hanes gwleidyddol

Cystadlodd Llyr am sedd Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro yn Etholiad y Cynulliad yn 2003, a chystadlodd am yr un sedd yn Etholiad Cyffredinol 2001, yn ogystal a chystadlu am sedd Gorllewin Clwyd yn Etholiad Cyffredinol 2010. Mae wedi boy n Gynghorydd Tref Caerfyrddin ac yn Faer Tref Caerfyrddin.

Asedau’r Cyfryngau

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Llyr Gruffydd AS