Pobl y Senedd

Llyr Gruffydd AS

Llyr Gruffydd AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Gogledd Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Mae'r Senedd hon: 1. Yn nodi mai Wrecsam yw'r unig ddinas yng Nghymru ar restr hir Dinas Diwylliant y DU o wyth dinas ar gyfer 2025. 2. Yn cydnabod y potensial ar gyfer diwylliant...

I'w drafod ar 20/01/2022

Pa gefnogaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu i atal difrod gan lifogydd mewn cymunedau yn y gogledd yn sgil newid hinsawdd?

Wedi'i gyflwyno ar 20/01/2022

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi: a) bod Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau Cymru 2021 yn ymestyn yr hawl i bleidleisio i bobl ifanc 16 ac 17 oed a dinasyddion tramor sy'n preswylio'n...

I'w drafod ar 11/01/2022

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cynnal gyda Chlwb Pêl Droed Caer a Chyngor Sir y Fflint yn dilyn y gêm yn Stadiwm Deva ar 28 Rhagfyr 2021?

Wedi'i gyflwyno ar 06/01/2022

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol gwasanaeth ffôn 111 yn y Gogledd?

Wedi'i gyflwyno ar 09/12/2021

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o ansawdd gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 01/12/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Llyr Gruffydd AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Cafodd Llyr ei addysgu yn Ysgol Bro Myrddin a Phrifysgol Aberystwyth.

Cefndir proffesiynol

Dechreuodd Llyr ei yrfa fel gweithiwr ieuenctid cyn iddo symyd I weithio I Gyngor Ieuenctid Cymru a Chyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol.  Yn ddiweddarach, death yn rheolwr prosiect I gwmni datblygu economaidd. Mae Llyr hefyd wedi bod yn Rheolwr Ymgynghori i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.

Hanes gwleidyddol

Cystadlodd Llyr am sedd Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro yn Etholiad y Cynulliad yn 2003, a chystadlodd am yr un sedd yn Etholiad Cyffredinol 2001, yn ogystal a chystadlu am sedd Gorllewin Clwyd yn Etholiad Cyffredinol 2010. Mae wedi boy n Gynghorydd Tref Caerfyrddin ac yn Faer Tref Caerfyrddin.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Llyr Gruffydd AS