Pobl y Senedd

Llyr Gruffydd AS

Llyr Gruffydd AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Gogledd Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Yng ngoleuni penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio ag ariannu atgyweiriadau hanfodol i'r B5605 yn Nhrecelyn, Wrecsam, o dan y gronfa atgyweirio llifogydd, a wnaiff y Gweinidog ddarparu...

Wedi'i gyflwyno ar 28/07/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddirywion i awdurdodau lleol am fethu â chwrdd â thargedau ailgylchu?

Wedi'i gyflwyno ar 07/07/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynaliadwyedd y sector twristiaeth yng Ngogledd Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 01/07/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am hybu twristiaeth yn Sir Ddinbych?

Wedi'i gyflwyno ar 30/06/2021

Pa gefnogaeth ychwanegol y mae Llywodraeth Cymru am ei rhoi i gymunedau fedru cael mynediad at well gwasanaeth bandeang?

Wedi'i gyflwyno ar 24/06/2021

Pa dargedau amgylcheddol y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu gosod yn ystod y chweched Senedd?

Wedi'i gyflwyno ar 17/06/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Llyr Gruffydd AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Cafodd Llyr ei addysgu yn Ysgol Bro Myrddin a Phrifysgol Aberystwyth.

Cefndir proffesiynol

Dechreuodd Llyr ei yrfa fel gweithiwr ieuenctid cyn iddo symyd I weithio I Gyngor Ieuenctid Cymru a Chyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol.  Yn ddiweddarach, death yn rheolwr prosiect I gwmni datblygu economaidd. Mae Llyr hefyd wedi bod yn Rheolwr Ymgynghori i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.

Hanes gwleidyddol

Cystadlodd Llyr am sedd Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro yn Etholiad y Cynulliad yn 2003, a chystadlodd am yr un sedd yn Etholiad Cyffredinol 2001, yn ogystal a chystadlu am sedd Gorllewin Clwyd yn Etholiad Cyffredinol 2010. Mae wedi boy n Gynghorydd Tref Caerfyrddin ac yn Faer Tref Caerfyrddin.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Llyr Gruffydd AS