Pobl y Senedd

Llyr Gruffydd AS

Llyr Gruffydd AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Gogledd Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa gamau mae'r Llywodraeth yn eu cymryd i lenwi swyddi nyrsio gwag yn y gogledd?

Wedi'i gyflwyno ar 26/01/2023

Pa bwysau ychwanegol y mae'r argyfwng costau byw yn ei roi ar y GIG mewn perthynas â phobl â chyflyrau iechyd cymhleth sy'n byw gartref?

Wedi'i gyflwyno ar 24/01/2023

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 19/01/2023

A wnaiff y Gweinidog ryddhau manylion lleoliadau’r 500 o welyau cymunedol ychwanegol a sicrhawyd gan Lywodraeth Cymru i gynyddu capasiti gwelyau’r NHS?

Wedi'i gyflwyno ar 12/01/2023

Cynnig bod y Senedd: Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, ‘Dyfodol bysiau a threnau yng Nghymru', a osodwyd ar 6 Hydref 2022. Gosodwyd ymateb Llywodra...

I'w drafod ar 11/01/2023

Sut fydd y Llywodraeth yn mesur llwyddiant Bill Amaeth (Cymru) 2022?

Wedi'i gyflwyno ar 11/01/2023

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Llyr Gruffydd AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Cafodd Llyr ei addysgu yn Ysgol Bro Myrddin a Phrifysgol Aberystwyth.

Cefndir proffesiynol

Dechreuodd Llyr ei yrfa fel gweithiwr ieuenctid cyn iddo symyd I weithio I Gyngor Ieuenctid Cymru a Chyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol.  Yn ddiweddarach, death yn rheolwr prosiect I gwmni datblygu economaidd. Mae Llyr hefyd wedi bod yn Rheolwr Ymgynghori i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.

Hanes gwleidyddol

Cystadlodd Llyr am sedd Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro yn Etholiad y Cynulliad yn 2003, a chystadlodd am yr un sedd yn Etholiad Cyffredinol 2001, yn ogystal a chystadlu am sedd Gorllewin Clwyd yn Etholiad Cyffredinol 2010. Mae wedi boy n Gynghorydd Tref Caerfyrddin ac yn Faer Tref Caerfyrddin.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Llyr Gruffydd AS