Pobl y Senedd

Llyr Gruffydd AS

Llyr Gruffydd AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Gogledd Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella amodau gwaith yn y gogledd?

Wedi'i gyflwyno ar 20/06/2024

Beth yw safbwynt Llywodraeth Cymru ar ddatganoli pwerau pellach i'r Senedd?

Wedi'i gyflwyno ar 13/06/2024

Pa asesiad y mae'r Ysgrifennydd Cabinet wedi'i wneud o'r angen i ddatganoli pwerau dros blismona i Gymru?

Wedi'i gyflwyno ar 12/06/2024

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd eleni i atal llygredd diwydiannol rhag effeithio ar gymunedau?

Wedi'i gyflwyno ar 12/06/2024

Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i fynd i'r afael â thlodi plant?

Wedi'i gyflwyno ar 06/06/2024

Pa asesiad y mae’r Ysgrifennydd Cabinet wedi'i wneud o werth cymdeithasol y sector addysg bellach?

Wedi'i gyflwyno ar 05/06/2024

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Llyr Gruffydd AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Cafodd Llyr ei addysgu yn Ysgol Bro Myrddin a Phrifysgol Aberystwyth.

Cefndir proffesiynol

Dechreuodd Llyr ei yrfa fel gweithiwr ieuenctid cyn iddo symyd I weithio I Gyngor Ieuenctid Cymru a Chyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol.  Yn ddiweddarach, death yn rheolwr prosiect I gwmni datblygu economaidd. Mae Llyr hefyd wedi bod yn Rheolwr Ymgynghori i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.

Hanes gwleidyddol

Cystadlodd Llyr am sedd Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro yn Etholiad y Cynulliad yn 2003, a chystadlodd am yr un sedd yn Etholiad Cyffredinol 2001, yn ogystal a chystadlu am sedd Gorllewin Clwyd yn Etholiad Cyffredinol 2010. Mae wedi boy n Gynghorydd Tref Caerfyrddin ac yn Faer Tref Caerfyrddin.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Llyr Gruffydd AS