Pobl y Senedd

Laura Anne Jones AS

Laura Anne Jones AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Dwyrain De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Y Cyfarfod Llawn | 31/01/2023

4. A oes gan Lywodraeth Cymru strategaeth chwaraeon elît? OQ59052

Y Cyfarfod Llawn | 31/01/2023

Y Cyfarfod Llawn | 31/01/2023

Ymhellach at WQ86574, a yw'r Prif Weinidog wedi gofyn i'r Ysgrifennydd Parhaol ddarparu nifer y staff sydd yn cael eu cyflogi o fewn Llywodraeth Cymru dros y pum mlynedd diwethaf?

Wedi'i gyflwyno ar 25/01/2023

Y Cyfarfod Llawn | 24/01/2023

Y Cyfarfod Llawn | 24/01/2023