Pobl y Senedd

Laura Anne Jones AS

Laura Anne Jones AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Dwyrain De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Y Cyfarfod Llawn | 19/10/2021

Y Cyfarfod Llawn | 19/10/2021

Y Cyfarfod Llawn | 19/10/2021

Y Cyfarfod Llawn | 13/10/2021

Y Cyfarfod Llawn | 13/10/2021

Bydd prentisiaethau'n chwarae rhan allweddol yn cefnogi'r broses o greu swyddi wrth inni ymadfer wedi'r pandemig hwn, ond mae sawl sector, fel sydd newydd gael ei drafod, yn dal i'w chael...

Y Cyfarfod Llawn | 13/10/2021