Pobl y Senedd

Laura Anne Jones AS

Laura Anne Jones AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Dwyrain De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Y Cyfarfod Llawn | 04/10/2022

Y Cyfarfod Llawn | 04/10/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i gau'r bwlch rhwng y rhywiau ymhlith myfyrwyr addysg uwch?

Wedi'i gyflwyno ar 29/09/2022

Beth mae'r Llywodraeth yn ei wneud i fynd i'r afael â'r niferoedd cynyddol o bobl sy'n hawlio credyd cynhwysol?

Wedi'i gyflwyno ar 27/09/2022

A wnaiff y Gweinidog ddarparu gwybodaeth am unrhyw asesiadau a wnaed i fynd i'r afael â'r llifogydd ffordd eithafol ym Manmoel, NP12 0RH?

Wedi'i gyflwyno ar 27/09/2022

Ar ba sail y mae arweinwyr cynghorau a'u cabinet yn gallu atal presenoldeb cynghorwyr eraill rhag gweithgarwch a busnes y cyngor?

Wedi'i gyflwyno ar 27/09/2022