Pobl y Senedd

Peter Fox AS

Peter Fox AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Mynwy

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol deintyddiaeth yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 13/03/2024

Sut y mae myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru ond sy'n astudio yn Lloegr yn cael cymorth i gael cyllid prentisiaethau?

Wedi'i gyflwyno ar 06/03/2024

A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa drefniadau ariannol sydd ar waith i ganiatáu i fyfyrwyr o Gymru gael mynediad at gyfleoedd prentisiaeth yn Lloegr?

Wedi'i gyflwyno ar 06/03/2024

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar oblygiadau Cyllideb 2024 Llywodraeth y DU i Gymru?

Tabled on 06/03/2024

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o safonau addysgol yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 06/03/2024

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r pwysau y mae busnesau yng Nghymru yn eu hwynebu?

Wedi'i gyflwyno ar 06/03/2024

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Peter Fox AS

Bywgraffiad

Peter Fox yw Aelod o’r Senedd dros Fynwy a Gweinidog yr Wrthblaid ar gyfer y Ceidwadwyr Cymreig dros Gyllid. Fel Arweinydd Cyngor Sir Fynwy am 13 blynedd chwaraeodd ran allweddol o ran trafod a sicrhau bargen ddinesig fwyaf y DU - gwerth £1.3 biliwn – ar gyfer Prifddinas Ranbarth Caerdydd. Dyfarnwyd OBE iddo am hyn wedyn. Mae Mr Fox hefyd yn ffermwr da byw yn Sir Fynwy.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Peter Fox AS