Pobl y Senedd

Peter Fox AS

Peter Fox AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Mynwy

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Y Cyfarfod Llawn | 22/03/2023

4. Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i ddiogelu gwenyn? OQ59303

Y Cyfarfod Llawn | 22/03/2023

Y Cyfarfod Llawn | 21/03/2023

Y Cyfarfod Llawn | 14/03/2023

Y Cyfarfod Llawn | 14/03/2023

Y Cyfarfod Llawn | 14/03/2023

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Peter Fox AS

Bywgraffiad

Peter Fox yw Aelod o’r Senedd dros Fynwy a Gweinidog yr Wrthblaid ar gyfer y Ceidwadwyr Cymreig dros Gyllid. Fel Arweinydd Cyngor Sir Fynwy am 13 blynedd chwaraeodd ran allweddol o ran trafod a sicrhau bargen ddinesig fwyaf y DU - gwerth £1.3 biliwn – ar gyfer Prifddinas Ranbarth Caerdydd. Dyfarnwyd OBE iddo am hyn wedyn. Mae Mr Fox hefyd yn ffermwr da byw yn Sir Fynwy.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Peter Fox AS