Pobl y Senedd

Jane Dodds AS

Jane Dodds AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Heb Grŵp

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Faint o adeiladau sydd wedi'u nodi fel rhai sydd â diffygion diogelwch tân a diffygion diogelwch eraill ymhellach i wybodaeth a gasglwyd gan y cynllun pasbort diogelwch adeiladau hyd yma,...

Wedi'i gyflwyno ar 10/08/2022

Pa ddarpariaeth sydd yn bodoli yng Nghymru, drwy addysg gychwynnol athrawon a/neu ddatblygiad proffesiynol parhaus, i'r gweithlu addysg gael eu hyfforddi'n ddigonol ac mewn modd moesegol...

Wedi'i gyflwyno ar 27/07/2022

I orffen, os yw hynny'n iawn, o ran iaith a diwylliant yn enwedig, rwy’n siŵr y gallwn ni i gyd gytuno ei bod hi’n wych bod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol yn dychwelyd y flwyddyn yma...

Y Cyfarfod Llawn | 13/07/2022

Y Cyfarfod Llawn | 13/07/2022

Y Cyfarfod Llawn | 13/07/2022

Y Cyfarfod Llawn | 13/07/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Jane Dodds AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Cafodd Jane ei geni a’i magu yn Wrecsam mewn teulu Cymraeg ei iaith, gan fynychu ysgol gynradd Gymraeg a graddio o Brifysgol Caerdydd cyn hyfforddi i fod yn weithiwr cymdeithasol. Ar ôl symud gyntaf i’r Trallwng, mae Jane bellach yn byw yn y Gelli Gandryll gyda’i gŵr Patrick au ci achub Arthur.

Cefndir proffesiynol

Roedd Jane yn weithiwr cymdeithasol amddiffyn plant am 27 mlynedd, gan weithio i amddiffyn plant agored i niwed gartref a thramor, cyn dychwelyd i Gymru yn 2012.

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Jane yn arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru am y tro cyntaf ym mis Tachwedd 2017 mewn balot i’r holl aelodau.

Asedau’r Cyfryngau

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Jane Dodds AS