Pobl y Senedd

Jane Dodds AS

Jane Dodds AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Heb Grŵp

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Y Cyfarfod Llawn | 20/10/2021

Y Cyfarfod Llawn | 20/10/2021

Y Cyfarfod Llawn | 20/10/2021

Diolch yn fawr iawn. Diolch.

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol | 20/10/2021

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol | 20/10/2021

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol | 20/10/2021