Pobl y Senedd

Delyth Jewell AS

Delyth Jewell AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Dwyrain De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch dyfodol yr undeb?

Wedi'i gyflwyno ar 18/03/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyfraddau heintio COVID-19 yn Nwyrain De Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 17/03/2021

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r effaith y bydd Bil heddlu, troseddu, dedfrydu a llysoedd y DU yn ei chael ar ddiogelwch menywod yng Nghymru?

Tabled on 17/03/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod yr holl adrannau perthnasol yn cynnal asesiadau'n effeithiol i nodi'r angen i fuddsoddi mewn cymorth arbenigol i blant a phobl ifanc y mae trais...

Wedi'i gyflwyno ar 11/03/2021

Gydag arian ychwanegol wedi'i gynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf, pa lefel o'r cyllid sydd ar gael a gaiff ei flaenoriaethu ar gyfer cymorth arbenigol i blant a phobl ifanc y mae trais y...

Wedi'i gyflwyno ar 11/03/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau diogelwch menywod mewn mannau cyhoeddus?

Wedi'i gyflwyno ar 11/03/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Digwyddiadau calendr: Delyth Jewell AS