Pobl y Senedd

Jack Sargeant AS

Jack Sargeant AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Alun a Glannau Dyfrdwy

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi bod Cymru a gweddill y Deyrnas Unedig yn wynebu argyfyngau lluosog, sef yr argyfwng costau byw, yr argyfwng ynni, a'r argyfyngau hinsawdd a natur, a bod y...

I'w drafod ar 23/05/2023

Cynnig bod y Senedd: Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Deisebau, ‘O Bump i Bedwar? P-06-1247 Cefnogi treialon wythnos waith pedwar diwrnod yng Nghymru’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24...

I'w drafod ar 02/05/2023

Pa drafodaethau mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda chyd-aelodau'r Cabinet ynghylch y llinell drên rhwng Wrecsam a Bidston yng ngogledd Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 02/05/2023

Beth mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i gynyddu nifer y tai cyngor yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 26/04/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru'n sicrhau bod gan bobl sy'n gadael ysgol yr adnoddau i ymgymryd â phrentisiaethau gweithgynhyrchu?

Wedi'i gyflwyno ar 25/04/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod gwybodaeth ar gael i landlordiaid a thenantiaid am berfformiad blaenorol asiantau gosod?

Wedi'i gyflwyno ar 21/04/2023