Pobl y Senedd

Jack Sargeant AS

Jack Sargeant AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Alun a Glannau Dyfrdwy

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Mae'r Senedd hon: 1. Yn cydnabod y rôl y bydd pŵer niwclear yn ei chwarae wrth roi terfyn ar ddibynnu ar danwydd ffosil. 2. Yn nodi'r cyhoeddiad gan Rolls-Royce fod Glannau Dyfrdwy yn...

I'w drafod ar 05/07/2022

Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o oblygiadau cyfreithiol ymdrechion diweddar Llywodraeth y DU i ddiddymu deddfwriaeth a basiwyd gan y Senedd?

Wedi'i gyflwyno ar 29/06/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid undebau llafur i ddiogelu buddiannau gweithwyr yn y sector cyhoeddus?

Wedi'i gyflwyno ar 29/06/2022

Cynnig bod y Senedd:  Yn nodi’r ddeiseb, P-06-1277 Achub yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Rhaid i Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg gadw gofal brys 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos, dan arw...

I'w drafod ar 22/06/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn ehangu addysg Gymraeg yn Alun a Glannau Dyfrdwy?

Wedi'i gyflwyno ar 15/06/2022

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi: a) bod nifer sylweddol o weithwyr o Gymru yn cael eu cyflogi mewn diwydiannau a fydd yn cael eu newid yn sylweddol fel rhan o'r broses o drosglwyddo Cym...

I'w drafod ar 08/06/2022