Pobl y Senedd

James Evans AS

James Evans AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Brycheiniog a Sir Faesyfed

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddiogelu perchnogion cartrefi mewn parciau?

Wedi'i gyflwyno ar 28/07/2021

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau pryd y bydd y penderfyniad i adolygu'r cynigion ar gyfer parthau perygl nitradau yn cael ei wneud?

Wedi'i gyflwyno ar 28/07/2021

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau pryd y bydd yr ymgynghoriad presennol ar gartrefi mewn parciau yn dod i ben, a phryd y cyhoeddir y canfyddiadau?

Wedi'i gyflwyno ar 28/07/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am waith peirianyddol yn y dyfodol i wella llwybrau troed ar gefnffordd yr A470 yn Rhaeadr Gwy i wneud y dref yn fwy diogel i gerddwyr?

Wedi'i gyflwyno ar 21/07/2021

Y Cyfarfod Llawn | 14/07/2021

Y Cyfarfod Llawn | 14/07/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Digwyddiadau calendr: James Evans AS