Pobl y Senedd

Rhys ab Owen AS

Rhys ab Owen AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Canol De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Y Cyfarfod Llawn | 20/10/2021

Y Cyfarfod Llawn | 20/10/2021

5. Pa gamau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cymryd i sicrhau annibyniaeth Cyngor Cyfraith Cymru wrth y Llywodraeth? OQ57036

Y Cyfarfod Llawn | 20/10/2021

Y Cyfarfod Llawn | 20/10/2021

Diolch, Weinidog. Rwy'n siŵr y bydd pawb yma wedi cael clywed gan rywun y mae'r toriadau i gredyd cynhwysol wedi effeithio arnynt. Hoffwn roi un enghraifft: Mrs D, a gysylltodd â mi yn dd...

Y Cyfarfod Llawn | 20/10/2021

yn cael ei anwybyddu'n llwyr gan San Steffan? Beth yw'r plan B, Cwnsler Cyffredinol? Diolch yn fawr.

Y Cyfarfod Llawn | 19/10/2021