Pobl y Senedd

Luke Fletcher AS

Luke Fletcher AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Gorllewin De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gynyddu'r cyflenwad o'r brechlyn Monkeypox yng Nghymru er mwyn gallu cwblhau rhaglen frechu lawn?

Wedi'i gyflwyno ar 10/08/2022

A oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gynlluniau i gynnig brechlyn PrEP i bob person LHDTC+ am ddim?

Wedi'i gyflwyno ar 10/08/2022

Y Cyfarfod Llawn | 13/07/2022

Y Cyfarfod Llawn | 13/07/2022

Y Cyfarfod Llawn | 13/07/2022

Y Cyfarfod Llawn | 13/07/2022