Pobl y Senedd

Luke Fletcher AS

Luke Fletcher AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Gorllewin De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

A gafwyd unrhyw ohebiaeth rhwng Llywodraeth Cymru a swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol mewn perthynas ag wythnos waith pedwar diwrnod?

Wedi'i gyflwyno ar 02/12/2021

Y Cyfarfod Llawn | 01/12/2021

Y Cyfarfod Llawn | 01/12/2021

Y Cyfarfod Llawn | 01/12/2021

Y Cyfarfod Llawn | 01/12/2021

Y Cyfarfod Llawn | 01/12/2021