Pobl y Senedd

Luke Fletcher AS

Luke Fletcher AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Gorllewin De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am y materion sydd wedi dod i'r amlwg yng Ngharchar Parc EF?

Tabled on 15/05/2024

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i Lywodraeth Cymru ar ddatganoli'r system gyfiawnder?

Wedi'i gyflwyno ar 14/05/2024

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ganlyniadau ei gyfarfod â Tata ym Mumbai?

Wedi'i gyflwyno ar 09/05/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad mewn ymateb i'r newyddion diweddar am farwolaethau dau garcharor yng Ngharchar y Parc?

Tabled on 08/05/2024

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi:a) bod Tata wedi cadarnhau y bydd yn cau ei ddwy ffwrnais chwyth ym Mhort Talbot erbyn diwedd eleni; b) y bydd cau'r ffwrneisi chwyth ym Mhort Talbot yn a...

I'w drafod ar 08/05/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddarparu rhestr o ba fusnesau o Gymru a gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru a aeth i Qatar fel rhan o ddirprwyaeth Cymru i gwpan pêl-droed y byd?

Wedi'i gyflwyno ar 01/05/2024