Pobl y Senedd

Luke Fletcher AS

Luke Fletcher AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Gorllewin De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Y Cyfarfod Llawn | 29/03/2023

2. Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith sancsiynau lles ar hawlwyr? OQ59363

Y Cyfarfod Llawn | 29/03/2023

Y Cyfarfod Llawn | 28/03/2023

Y Pwyllgor Deisebau | 27/03/2023

Y Pwyllgor Deisebau | 27/03/2023

Y Pwyllgor Deisebau | 27/03/2023