Pobl y Senedd

Rhun ap Iorwerth AS

Rhun ap Iorwerth AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Ynys Môn

Comisiynydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa gefnogaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu i wneud ffyrdd sy’n llifogi’n gyson yn fwy gwydn?

Wedi'i gyflwyno ar 19/01/2022

Beth yw cyfraddau salwch ac absenoldeb y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru ar gyfer y cyfnod diweddaraf y mae ffigurau ar gael ar ei gyfer a pha ganran o'r gweithlu y mae hyn yn ei...

Wedi'i gyflwyno ar 18/01/2022

Beth yw cyfraddau salwch ac absenoldeb y gweithlu gofal cymdeithasol fesul awdurdod lleol yng Nghymru ar gyfer y cyfnod diweddaraf y mae ffigurau ar gael ar ei gyfer a pha ganran o'r gwei...

Wedi'i gyflwyno ar 18/01/2022

Pa ganran o'r gweithlu gwaith cymdeithasol yng Nghymru sy'n cynnwys staff asiantaeth?

Wedi'i gyflwyno ar 18/01/2022

Pa ganran o gyllideb bresennol y gweithlu gofal cymdeithasol a wariwyd ar staff asiantaeth mewn a) gofal cymdeithasol i oedolion a b) gofal cymdeithasol i blant?

Wedi'i gyflwyno ar 18/01/2022

Mae'r Senedd hon: 1. Yn nodi mai'r wythnos sy'n dechrau ar 17 Ionawr 2022 yw Wythnos Atal Canser Serfigol. 2. Yn cydnabod bod mynychu sgrinio serfigol yn bwysig ac yn gallu achub...

I'w drafod ar 18/01/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Rhun ap Iorwerth AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Cafodd Rhun ap Iorwerth ei ethol gyntaf yn aelod dros Ynys Môn mewn is-etholiad ym mis Awst 2013. Cafodd ei fagu ar yr ynys a’i addysgu yn Ysgol David Hughes a Phrifysgol Caerdydd, lle graddiodd mewn Gwleidyddiaeth a Chymraeg. Yn rhugl yn y Gymraeg, mae'n briod ac mae ganddo dri o blant.

Cefndir proffesiynol

Bu Rhun yn newyddiadurwr a darlledwr am bron i 20 mlynedd cyn cael ei ethol. Ymunodd â BBC Cymru ym 1994, gan dreulio cyfnod yn San Steffan cyn dychwelyd i Gymru wedi pleidlais datganoli 1997. Bu’n Brif Ohebydd Gwleidyddol, yn ohebydd i Newyddion Rhwydwaith y BBC, a chyflwynodd ystod eang o raglenni teledu a radio, yn Gymraeg a Saesneg.

Hanes gwleidyddol

Ers ei ethol gyntaf, mae Rhun wedi treulio cyfnodau fel Gweinidog Cysgodol Dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Iechyd a Gofal, a Chyllid, ac fel aelod o’r pwyllgorau cyfatebol yn y Cynulliad a’r Senedd. Bu hefyd yn aelod ar wahanol adegau o’r Pwyllgorau Cyfrifon Cyhoeddus, Deisebau a Safonau, yn ogystal ag yn un o Gomisiynwyr y Senedd, ac yn un o Ddirprwy Arweinwyr Grwp Plaid Cymru yn ystod y Pumed Senedd.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 02/08/2013 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Rhun ap Iorwerth AS