Pobl y Senedd

Dafydd Elis-Thomas AS

Dafydd Elis-Thomas AS

Heb Grŵp

Dwyfor Meirionnydd

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Dafydd Elis-Thomas yn eu rôl fel Aelod o’r Senedd, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Dafydd Elis-Thomas yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: http://gov.wales/about/cabinet/writingtoministers/?skip=1&lang=cy


Canolfan Cyswllt Cyntaf Llywodraeth Cymru: 0300 0604400

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu | 17/09/2020

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu | 17/09/2020

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu | 17/09/2020

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu | 17/09/2020

Bore da, John.

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu | 17/09/2020

Wel, dwi'n meddwl ei fod o'n deg imi ddweud nad ydyn ni wedi blaenori asesu oblygiadau oherwydd ein bod ni wedi bod yn rhy brysur yn dosbarthu'r cyllid. Yn sicr, mi fydd yna adolygiad try...

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu | 17/09/2020

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Dafydd Elis-Thomas AS

Bywgraffiad

Roedd Dafydd Elis-Thomas yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 1999 ac Ebrill 2021. Hwn oedd ei fywgraffiad pan fu adael.

Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism

Key interests and achievements

Dafydd Elis-Thomas enjoys the recreations of hill walking and jogging from the family cottage near Betws y Coed. Dafydd Elis-Thomas is also active in the Church in Wales.

Personal history

Dafydd Elis-Thomas has lived most of his life in the Snowdonia National Park.

Professional background

He is a former researcher and teacher in adult and higher education.

Political history

He was elected by his colleagues as ‘Llywydd’ or Presiding Officer of the National Assembly in 1999, 2003 and 2007, and has led improvements and reforms in the Assembly’s ways of working.

These include an accessible Petitions Committee, and new clear standing orders, and a ‘Vote 2011’ campaign to encourage registration especially among new younger voters. He also introduced a new law to ensure AM’s pay and staff conditions are decided by an independent Remuneration Board, and a strong Independent Commissioner for Standards for AMs to promote the best quality of public life.

During the Fourth Assembly (2011 – 2016), Dafydd was a member of the National Assembly’s Business and Enterprise Committee, and a member of the Constitutional and Legislative Affairs Committee.

Chair, Environment and Sustainability Committee (June 2011 - March 2014)

Chair, Future Landscapes Wales Working Group (October 2015 - December 2017)

In October 2016, Dafydd left Plaid Cymru and became an Independent Assembly Member.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Cofrestr Buddiannau – Y Trydydd Cynulliad (PDF, 466KB)

Cofrestr Buddiannau – Yr Ail Gynulliad (PDF, 362KB)

Cofrestr Buddiannau – Y Cynulliad Cyntaf (PDF, 307KB)

Tymhorau yn y swydd

  1. 07/05/1999 - 30/04/2003
  2. 02/05/2003 - 02/05/2007
  3. 04/05/2007 - 31/03/2011
  4. 06/05/2011 - 05/04/2016
  5. 06/05/2016 - 28/04/2021

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Dafydd Elis-Thomas AS