Pobl y Senedd

Helen Mary Jones AS

Helen Mary Jones AS

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

A wnaiff y Gweinidog fanylu a gynhaliwyd unrhyw drafodaethau gyda Brains i weld a allai benthyciadau pontio helpu i gynnal bragdy Caerdydd nes bod y galw'n dychwelyd ar ôl pandemig?

Wedi'i gyflwyno ar 19/03/2021

Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch cynlluniau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i fwrw ymlaen â chau swyddfeydd y mae eu hangen o hyd a chanol...

Wedi'i gyflwyno ar 19/03/2021

Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael yn ddiweddar gyda Llywodraeth y DU ynghylch dyfodol Liberty Steel a'r posibilrwydd o ymyrraeth gan Lywodraeth y DU yn y cwmni?

Wedi'i gyflwyno ar 19/03/2021

Pa drafodaethau sydd wedi'u cynnal yn ddiweddar ynghylch dichonoldeb creu trac beicio Cwm Gwendraeth ar hen reilffordd Porth Tywyn a Chwm Gwendraeth a oedd yn ymestyn am 21 milltir ar dra...

Wedi'i gyflwyno ar 19/03/2021

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael ynghylch cymorth i newyddiaduraeth yn Saesneg ledled Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 19/03/2021

Pa drafodaethau sydd wedi'u cynnal yn ddiweddar ynghylch llifogydd ac atal llifogydd yn Nhrimsaran, Sir Gaerfyrddin?

Wedi'i gyflwyno ar 19/03/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Helen Mary Jones AS

Bywgraffiad

Roedd Helen Mary Jones yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 1999 ac Ebrill 2021. Hwn oedd ei bywgraffiad pan fu adael.

Yn ystod y Cynulliad Cyntaf (1999 - 2003) Helen oedd Aelod Cynulliad  Llanelli.

Yn ystod yr Ail Gynulliad (2003 - 2007) roedd Helen yn Aelod Cynulliad Rhanbarthol ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Yn ystod y Trydydd Cynulliad (2007 - 2011) roedd Helen nôl yn Aelod Cynulliad etholaeth Llanelli.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Trydydd Cynulliad (PDF, 466KB)

Cofrestr Buddiannau – Yr Ail Gynulliad (PDF, 362KB)

Cofrestr Buddiannau – Y Cynulliad Cyntaf (PDF, 307KB)

Tymhorau yn y swydd

  1. 07/05/1999 - 30/09/2003
  2. 02/05/2003 - 02/05/2007
  3. 04/05/2007 - 31/03/2011
  4. 02/08/2018 - 28/04/2021

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Helen Mary Jones AS