Pobl y Senedd

Jocelyn Davies

Jocelyn Davies

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Jocelyn Davies

Bywgraffiad

Roedd Jocelyn Davies yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 1999 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei bywgraffiad pan fu adael.

Cefndir personol

Magwyd Jocelyn yn Nhrecelyn yng Ngwent ac mae ganddi bartner a thri o blant. Derbyniodd ei haddysg yn Ysgol Ramadeg Trecelyn a Choleg Trydyddol Gwent cyn mynd ymlaen i astudio’r gyfraith yng Ngholeg Harris-Manchester, Prifysgol Rhydychen.

Cefndir gwleidyddol

Yn ystod y Trydydd Cynulliad, Jocelyn oedd Dirprwy Weinidog Plaid Cymru dros Dai ac Adfywio.

Mae ei diddordebau gwleidyddol yn cynnwys materion cyfansoddiadol, anghenion addysgol arbennig a thai.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Cofrestr Buddiannau – Y Trydydd Cynulliad (PDF, 466KB)

Cofrestr Buddiannau – Yr Ail Gynulliad (PDF, 362KB)

Cofrestr Buddiannau – Y Cynulliad Cyntaf (PDF, 307KB)

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Jocelyn Davies