Pobl y Senedd

Neil McEvoy AS

Neil McEvoy AS

Heb Grŵp

Canol De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am farwolaethau mewn cartrefi gofal o ganlyniad i COVID-19 yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 17/03/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei gwneud yn orfodol i blant ysgol wisgo masgiau?

Wedi'i gyflwyno ar 10/03/2021

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am drefn profi coronafeirws Llywodraeth Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 25/02/2021

Pa ganran o ganlyniadau profion adwaith cadwynol polymerasau COVID-19 sy'n ganlyniad cadarnhaol gwan ac, os bydd canlyniad cadarnhaol gwan, pa ganran o gleifion sy'n cael eu hail-brofi ga...

Wedi'i gyflwyno ar 24/02/2021

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau a yw canlyniad cadarnhaol yn y prawf adwaith cadwynol polymerasau ar gyfer COVID-19 a ddefnyddir yng Nghymru ar hyn o bryd yn golygu, y tu hwnt i amheuaeth...

Wedi'i gyflwyno ar 24/02/2021

Pa ddadansoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o unrhyw dystiolaeth bod cau ysgolion cynradd yn arwain at leihad sylweddol o ran trosglwyddo'r coronafeirws?

Wedi'i gyflwyno ar 03/02/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Digwyddiadau calendr: Neil McEvoy AS