Pobl y Senedd

Steffan Lewis

Steffan Lewis

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Diolch, Llywydd. Rwy'n credu ein bod ni i gyd braidd yn gynhyrfus bod yr Aelod wedi cyrraedd ei uchafbwynt ar y pwynt hwnnw. Roedd yn sicr yn edrych felly o'r lle yr oeddwn i'n eistedd. [...

Y Cyfarfod Llawn | 04/12/2018

Diolch, Llywydd. Mae'n drueni mawr nad yw rhethreg Ysgrifennydd y Cabinet yn ei sylwadau agoriadol i'w gweld yn y cynnig, gan fod Plaid Cymru wedi gobeithio heddiw bod mewn sefyllfa lle y...

Y Cyfarfod Llawn | 04/12/2018

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i sefydliadau fel Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent a Chyfeillion y Ddaear Cymru am eu gwrthwynebiad llafar i lwybr du arfaethedig y Llywodraeth ar...

Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd | 27/11/2018

Mae'n rhyfedd, Llywydd, wrth edrych yn ôl dros y 12 mis diwethaf, fwy neu lai, ar y daith y mae'r Ddeddf parhad wedi ei dilyn ers iddi gael ei chrybwyll am y tro cyntaf, ac, yn wir, yn gr...

Y Cyfarfod Llawn | 20/11/2018

Diolchaf i'r Prif Weinidog am ei ateb. Tybed a allai gynnig ei farn a'i ddadansoddiad ynghylch ôl-stop Gogledd Iwerddon yn arbennig a'i oblygiadau i Gymru. Fel sy'n wir erioed gyda Llywod...

Y Cyfarfod Llawn | 20/11/2018

2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y goblygiadau i Gymru o'r cytundeb ymadael rhwng y DU a'r UE? OAQ52973

Y Cyfarfod Llawn | 20/11/2018

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Steffan Lewis

Bywgraffiad

Roedd Steffan Lewis yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng mis Mai 2016 a mis Ionawr 2019. Dyma ei fywgraffiad pan fu farw.

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys materion rhyngwladol ac adnewyddu diwydiannol.

Hanes personol

Magwyd Steffan yn Crosskeys a Thredegar, ac astudiodd yn Ysgol Gyfun Gwynllyw ym Mhont-y-pŵl. Wedyn, enillodd radd mewn Hanes ac Astudiaethau Americanaidd ym Mhrifysgol Morgannwg. Mae'n byw yn y Coed-duon gyda'i wraig a'i fab. Mae ei ddiddordebau y tu allan i'r byd gwleidyddol yn cynnwys pêl-droed a theithio.

Cefndir proffesiynol

Etholwyd Steffan Lewis yn aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016 ac roedd wedi gwasanaethu fel cynghorydd tref cyn hynny.

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Steffan Lewis