Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Y Bumed Senedd

The next Senedd election is scheduled for 6 May. In recognition of the need to ensure a level playing field for all candidates during the election period, all committee activity will cease with effect from 7 April (except very limited activity in relation to urgent subordinate legislation or the provisions of Welsh Elections (Coronavirus) Act 2021). New committees are expected to be established before summer 2021.

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog ar 28 Mehefin 2016 er mwyn craffu ar y Prif Weinidog ynglŷn ag unrhyw fater sy'n berthnasol i weithredu swyddogaethau Llywodraeth Cymru.


Mae’r Pwyllgor wedi cytuno i gyfarfod yn gyhoeddus unwaith bob tymor y Senedd ac mewn gwahanol leoliadau o amgylch Cymru lle bo hynny'n bosibl. Mae hefyd wedi cytuno i fabwysiadu dull strategol ac i ganolbwyntio ar feysydd sy'n ymwneud â chyfrifoldebau portffolio penodol y Prif Weinidog neu ei rôl fel arweinydd Llywodraeth Cymru.

Aelodau'r Pwyllgor