Cwis Dydd Gŵyl Ddewi

Cyhoeddwyd 01/03/2024   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 01/03/2024   |   Amser darllen munudau

A wyddoch pam fod pobl yng Nghymru yn gwisgo cenhinen neu genin pedr ar y 1af o Fawrth bob blwyddyn?

Mae hwn yn un o’r amryw draddodiadau sy’n nodi Dydd Gŵyl Ddewi, sef diwrnod nawddsant Cymru.

Roedd Dewi Sant yn fynach a oedd yn byw yn y chweched ganrif, a chyflawnodd sawl gwyrth. Dywedir ei fod wedi sefydlu mynachdy yng Nglyn Rhosyn, ble mae dinas Tyddewi heddiw.

Ond faint yn rhagor a wyddoch am ein nawddsant?

Beth am brofi eich gwybodaeth gyda’n cwis!