Cwis Senedd Cymru: Faint rwyt ti’n wybod?

Cyhoeddwyd 08/05/2024   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 08/05/2024   |   Amser darllen munudau

Wyt ti’n gwybod sut mae’r Senedd yn dy gynrychioli di, dy deulu a dy gymuned?

25 mlynedd yn ôl, cafodd llawer o’r pwerau oedd gan Lywodraeth y DU eu trosglwyddo i Gymru. Felly, gellid gwneud penderfyniadau am Gymru, yng Nghymru.

O’n mynyddoedd i’n harfordir, mae’ch lleisiau wedi siapio stori’r Senedd, a byddan nhw’n siapio ei dyfodol.

Felly, faint rwyt ti’n wybod am dy Senedd a datganoli?

Rho gynnig ar ein cwis!