Stonewall Cymru: Modelau Rôl

Cyhoeddwyd 16/12/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 16/12/2014

  Caiff dau aelod o staff y Cynulliad eu cynnwys yng nghanllaw modelau rôl LGBT Stonewall Cymru: StonewallCraig “Mae’n hollbwysig bod yna bobl LHDT gweladwy yn y sefydliad, bod pobl yn gweld nad yw bod o grŵp lleiafrifol wedi rhwystro pobl rhag cyrraedd lefelau uwch … Os ydych chi wedi cyrraedd safle o lwyddiant, os gallwch chi ysbrydoli rhywun arall, os gallwch chi arwain drwy esiampl, fe ddylech chi wneud hynny.” Craig Stephenson, Cyfarwyddwr Gwasanaethau’r Comisiwn a Phrif Gynghorydd y Llywydd   StonewallRhys “Mae’n bwysig bod â modelau rôl amrywiol; dyw un unigolyn ddim yn gallu cynrychioli holl amrywiaeth y profiad hoyw … nid dim ond mater o fod yn weladwy i bobl syth yw e, ond hefyd ymhlith y gymuned hoyw. Allwn ni ddim disgwyl i bobl ein derbyn ni a chymeradwyo ein hamrywiaeth ni, os na allwn ni dderbyn ni ein hunain.” Rhys Morgan, Cyfieithydd a Golygydd Darllenwch pam mae bod yn fodel rôl yn bwysig iddynt, ynghyd â modelau rôl LGBT eraill Cymru yma: http://www.stonewallcymru.org.uk/cymru/welsh/yn_y_gwaith/modelau_rl/default.asp