System Anrhydeddau i Gymru - Mae’r blog wedi cau bellach

Cyhoeddwyd 19/02/2010   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 19/02/2010

Diolch am eich sylwadau ac am roi barn ar y System Anrhydeddau i Gymru. Mae’r blog wedi cau bellach. Bydd eich sylwadau’n cael eu casglu a’u hystyried gan y Pwyllgor Deisebau yn ei gyfarfod ar 9 Mawrth. Byddwn yn eich hysbysu ynglŷn â chanlyniadau ei drafodaethau yn y blog hwn.