Arolwg - Adolygiad o System Ddeisebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyhoeddwyd 20/05/2015   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 20/05/2015

​Mae'r Pwyllgor Deisebau am wybod beth yw eich barn am y system ddeisebau, materion bwysig ei dylai gwmpasu, pwy ddylai fod yn gallu defnyddio'r system a pha gamau dylai'r Pwyllgor gymryd ynglun a deisebau.

A fyddech cystal â rhoi ychydig funudau o'ch amser i lenwi'r arolwg hwn er mwyn helpu'r Pwyllgor i ddeall eich safbwyntiau. Gallwch ddarparu cymaint neu gyn lleied o wybodaeth ag y dymunwch. Ni ddylai'r arolwg hwn gymryd mwy na phum munud i'w gwblhau, a chaiff eich ymatebion eu defnyddio at ddibenion yr holiadur hwn yn unig.

Arolwg - Adolygiad o System Ddeisebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru