Busnes y Cynulliad Cenedlaethol yn mynd rhagddo wrth i’r holl Aelodau gwrdd yn y Cyfarfod Llawn

Cyhoeddwyd 17/05/2011   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 14/07/2014

Busnes y Cynulliad Cenedlaethol yn mynd rhagddo wrth i’r holl Aelodau gwrdd yn y Cyfarfod Llawn

17 Mai 2011

Bydd Aelodau’r Cynulliad yn cwrdd ar Ddydd Mercher 18 Mai yn ail Gyfarfod Llawn y Pedwerydd Cynulliad.

Cynhelir y cyfarfod am 1.30pm yn y Siambr.

Mae agenda’r cyfarfod fel a ganlyn:

  • Eitem un: Teyrngedau i’r cyn-Lywydd, Y Gwir Anrh. yr Arglwydd Elis-Thomas AC

  • Eitem dau: Datganiad gan y Prif Weinidog am ei benodiadau i’r Cabinet

  • Eitem tri: Cynnig i benodi’r Pwyllgor Busnes

  • Eitem pedwar: Cynnig i gymeradwyo busnes y Cyfarfod Llawn ar gyfer 25 Mai

Mae’r Llywydd wedi penderfynu y cynhelir y trydydd Cyfarfod Llawn am 1.30 ddydd Mercher 25 Mai. Os bydd y Cynulliad yn cytuno ar hyn yn y cyfarfod yfory, caiff y Cwestiynau cyntaf i’r Prif Weinidog eu gofyn yn y cyfarfod hwnnw. Caiff yr agenda ar gyfer y cyfarfod hwn ei gyhoeddi’n ddiweddarach yr wythnos hon.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth yn y Canllaw i fusnes cynnar y Cyfarfod Llawn ar ôl etholiad mis Mai 2011.


Gellir gwylio trafodion y Cyfarfod Llawn naill ai o’r oriel gyhoeddus yn y Senedd neu ar-lein ar www.senedd.tv.

Dylai unrhyw un sydd am wylio o’r oriel gyhoeddus gysylltu â llinell archebu’r Cynulliad Cenedlaethol ar 0845 010 5500 neu anfon e-bost i archebu@cymru.gov.uk.