Cyflwyniad ffurfiol o’r ddeiseb: Gostwng yr Oedran ar gyfer Profion Ceg y Groth i 18

Cyhoeddwyd 16/06/2015   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 16/06/2015

Grŵp o bobl yn sefyll ar grisau llechu 

Roedd yna cyflwyniad ffurfiol o'r ddeiseb: Gostwng yr Oedran ar gyfer Profion Ceg y Groth i 18 ar dydd Mawrth 16 Mehefin am 13.00.

Geiriad y ddeiseb:

'Mae canser ceg y groth ar fy merch 18 oed, ac nid ydym am i'r terfyn oedran ar gyfer profion ceg y groth olygu bod hyn yn digwydd i ferched eraill. Rydym yn galw ar i Gynulliad Cenedlaethol Cymru annog i Lywodraeth Cymru ostwng yr oedran ar gyfer y profion o 25 i 18. 

'Ym mis Mawrth 2014, a hithau'n ddim ond 18 oed, cafodd fy merch Jessica Bradford  ddiagnosis bod canser ceg y groth arni.  Oherwydd ei hoedran, gwrthodwyd iddi gael prawf ceg y groth.  Cafodd Jessica yr holl bigiadau rhag canser ceg y groth yn yr ysgol.  Mae Jessica yn mynd i ysbyty canser Felindre yng Nghymru, lle cafodd ei thriniaeth - cemotherapi bum gwaith, radiotherapi 30 gwaith, a radiotherapi mewnol dair gwaith.  Oherwydd y driniaeth hon ni fydd Jessica byth yn gallu cario ei phlant ei hun.  Mae Jessica a finnau wedi sefydlu tudalen ar Facebook i godi ymwybyddiaeth o dan yr enw 'Jess Bradford's cervical cancer awareness'. Ers creu'r dudalen, rydym wedi cyfarfod llawer o famau sydd wedi colli eu merched oherwydd canser ceg y groth.

Rydym hefyd yn casglu llofnodion ar Change.org yn deisebu Llywodraeth y DU ar y mater hwn.  Casglwyd tua 96,000 o lofnodion hyd yn hyn.'