Partneriaeth i sefydlu archif Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyhoeddwyd 04/04/2017   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 04/04/2017

​Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru â Chomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi cytundeb parteriaeth er mwyn diogelu cofnodion y Cynulliad i’r dyfodol.

Bydd y ddau gorff yn dod at ei gilydd i lunio strategaeth archifau ar gyfer y Cynulliad ac yn ystod y chwe mis nesaf. Trwy’r bartneriaeth, bydd archif a chofnodion hanesyddol hynod bwysig ac arwyddocaol y Cynulliad yn dechrau cael ei symud i’r Llyfrgell Genedlaethol.

Bydd y cofnodion yn cynnwys deddfwriaeth, adroddiadau pwyllgorau, datganiadau Llywodraeth Cymru a’r Trafodion – sef yr hyn sy’n cyfateb yn y Cynulliad i Hansard – a byddant yn cael eu harchifo gan y Llyfrgell Genedlaethol.

Bydd y prosiect yn golygu y bydd copiau caled ac electroneg o ddogfennau ar gael i’r cyhoedd gan ategu ymrwymiad y Cynulliad i fod yn agored a bod yn dryloyw.

Dywedodd Elin Jones AC, Llywydd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

“Rwy’n ymrwymedig i ddemocratiaeth tryloyw ac yr wyf eisiau sicrhau fod ein cofnodion seneddol yn hygyrch a hawdd ei chwilio gan ddefnyddwyr heddiw ac ymchwilwyr y dyfodol, a hynny er mwyn ein helpu i fedru dweud stori ein corff deddfwriaethol.

“Mae’r Cynulliad yn ffodus i gael Llyfrgell Genedlaethol Cymru fel partner sydd mewn sefyllfa ddelfrydol i’n cynorthwyo gyda diogelu’r archif pwysig ac unigryw hwn i’r dyfodol.”

Ychwanegodd Linda Tomos, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru:

“Bydd derbyn archif a chofnodion ein Cynulliad Cenedlaethol yn ychwanegiadau pwysig i’n casgliadau cenedlaethol. Rydym yn ddiolchgar i Lywydd y Cynulliad am iddi gydnabod pwysigrwydd yr archif hwn a’i pharodrwydd i drosglwyddo’r cofnodion i ofal y Llyfrgell Genedlaethol.

“Ymhen amser bydd haneswyr cyfansoddiadol y dyfodol yn profi gwerth yr archif yma wrth iddyn nhw ymchwilio i flynyddoedd cynnar ein Cynulliad.”