Pwyllgor Llywodraeth Leol i drafod ymateb i ymchwiliad Lyons

Cyhoeddwyd 15/02/2007   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 14/07/2014

Pwyllgor Llywodraeth Leol i drafod ymateb i ymchwiliad Lyons    Bydd Pwyllgor Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol yn trafod ymateb y llywodraeth i ddau o’i adroddiadau – ar reoleiddio ac arolygu gwasanaethau ac ar strwythurau rheoli mewn cynghorau lleol – yn ei gyfarfod nesaf.            Bydd y Pwyllgor hefyd yn trafod ei ymateb i ymchwiliad Lyons i’r dreth gyngor ac yn edrych ar y cynllun rhyddhad ardrethi i fusnesau.     Bydd yr aelodau hefyd yn derbyn papur ar anghenion llety sipsiwn-teithwyr.       Cynhelir y cyfarfod am 9am ddydd Iau 15 Chwefror yn Ystafell Bwyllgora 2, Y Senedd, Bae Caerdydd. Manylion llawn ac agenda