Sefydlu Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

Cyhoeddwyd 17/10/2007   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 14/07/2014

Sefydlu Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

Cytunodd y Cynulliad ar gynnig i sefydlu’r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ddydd Mawrth 16 Hydref, a chafodd Lynne Neagle, Christine Chapman, Helen Mary Jones, Angela Burns ac Eleanor Burnham eu hethol yn aelodau o’r pwyllgor.