Siambr y Senedd

Siambr y Senedd

Senedd yn cytuno ar aelodaeth Pwyllgor ymchwiliad Covid-19

Cyhoeddwyd 24/05/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 24/05/2023   |   Amser darllen munudau

Heddiw (24 Mai), mae’r Senedd wedi cytuno pa Aelodau fydd ar y pwyllgor a fydd yn archwilio’r ymateb i bandemig Covid-19 yng Nghymru. 

O'r enw ‘Y Pwyllgor Diben Arbennig Ymchwiliad Covid-19 Cymru’, bwriad y pwyllgor trawsbleidiol yw craffu ar rai o’r penderfyniadau a wneir yng Nghymru tra’n ymateb i bandemig Covid-19. 

Bydd y Pwyllgor yn dilyn Ymchwiliad Covid-19 y DU ac yn canolbwyntio ar unrhyw fylchau ym mharodrwydd ac ymateb Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill Cymru. 

Ar 16 Mai, pleidleisiodd y Senedd o blaid sefydlu’r Pwyllgor diben arbennig, yn dilyn cynnig a gyflwynwyd ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a’r Ceidwadwyr Cymreig. 

Heddiw, cytunodd y Senedd y bydd Joyce Watson (Llafur Cymru) a Tom Giffard (Ceidwadwyr Cymreig) yn dod yn Gyd-Gadeiryddion y Pwyllgor. 

Yr Aelodau eraill fydd: 

  • Vikki Howells (Llafur Cymru), 
  • Jack Sargeant (Llafur Cymru), 
  • Altaf Hussain (Ceidwadwyr Cymreig), 
  • Adam Price (Plaid Cymru).